Granty -

Płatne staże w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców


Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje osób zainteresowanych odbyciem płatnych staży w Departamencie Postępowań Uchodźczych.

Kto może aplikować

Wymagania:

  • wykształcenie – minimum średnie;
  • umiejętności komunikacyjne, samodzielnej pracy;
  • znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie;
  • znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego i/lub ukraińskiego i/lub arabskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentów;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Zasady

Warunki zatrudnienia:

  • wynagrodzenie: od 3152 zł do 3700 zł brutto miesięcznie (umowa cywilno-prawna  - zlecenie);
  • miejsce odbywania stażu: Warszawa, ul. Taborowa 33;
  • możliwość pracy w formie hybrydowej.

Zakres zadań:

  • udział w prowadzeniu postępowań na podstawie ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w sprawach o nadanie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej lub azylu.

Formalności aplikacyjne

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o przesłanie CV i oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego na adres: elzbieta.zebrowska@udsc.gov.pl z tytułem maila „DPU” (znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego i/lub arabskiego) lub "DPU II" (znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego).

Pracownicy urzędu skontaktują z wybranymi kandydatami. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (22) 60-175-62.

Informacje o stażu na stronie Urzędu.

#staż #urząddosprawcudzoziemców

stopka strony