Granty

O bazie grantów

W bazie grantów Eurodesk Polska każdy znajdzie coś dla siebie: nauczyciele i uczniowie, naukowcy i studenci, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych.  Baza składa się z kilkuset programów wspierających edukację, mobilność, współpracę międzynarodową i działalność młodzieżową. Jest systematycznie aktualizowana.


Struktura programu

Wszystkie programy mają podobną strukturę. Składają się z tytułu programu, nazwy i kontaktów fundatora i koordynatora (jeśli są to różne organizacje),  streszczenia zasad programu i źródła informacji.  W opisach informujemy o celach programu, priorytetach, wspieranych działaniach, grupach docelowych, wysokości grantów, terminach składania wniosków. Przy opisach największych i najpopularniejszych programów (po prawej stronie) podajemy przykłady najlepszych projektów zrealizowanych w ramach danego programu.

Jak przeszukiwać bazę

Granty można przeszukiwać na kilka sposobów – według kategorii tematycznych (lewe menu), alfabetycznie, według fundatorów i według terminów składania wniosków (symbol "^v" w prawym górnym rogu). Przeszukując bazę według terminów składania wniosków pamiętaj, że nie wszystkie programy mają terminy składania wniosków. W wielu nabór jest stały lub do wyczerpania wniosków.

Termin minął, program aktualny

W większości dużych, wysokobudżetowych programów (zwłaszcza tych finansowanych przez Unię Europejską)  wnioski o dofinansowanie składa się w określonych terminach. W czasie trwania programu może być ich wiele, nie zawsze są jednak z góry podane przez grantodawcę. W takim wypadku na górze programu znajdziesz informację "Czekamy na nowy termin". Informacja o terminie pojawi się w tym miejscu, wkrótce po jego podaniu przez grantodawcę. W momencie aktualizacji obok tytułu pojawi się żółta ikonka symbolizująca "aktualizację programu". Natomiast nowe programu oznaczane są ikonką zieloną:

Zamów newsletter albo spytaj Eurodesk

Jeśli chcesz regularnie otrzymywać informacje o nowych programach i deadlineach, zamów newsletter: Eurokursor . Zawsze możesz też liczyć na pomoc Krajowego Biura Eurodesk Polska. Pytania przesyłaj za pomocą formularza „Zapytaj


#bazagrantow   #granty  

stopka strony