Granty -

SCOPE - Program praktyk wakacyjnych dla studentów medycyny


Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata.

Liczba możliwych wyjazdów stale się zwiększa, podobnie jak i liczba państw przystępujących do programu.

Dlatego należy śledzić stronę na bieżąco. Mimo ogólnych założeń rekrutacyjnych często są ogłaszane dodatkowe miejsca na praktyki w różnych zakątkach świata.  

W sierpniu każdego roku odbywa się międzynarodowe spotkanie IFMSA (General Assembly), w czasie którego poszczególne państwa podpisują kontrakty umożliwiające wyjazdy studentów w kolejnym roku akademickim.

Rekrutacja: Na wszystkich Wyższych Uczelniach Medycznych w grudniu każdego roku organizowana jest kwalifikacja na praktyki wakacyjne (oparta o Zasadach Kwalifikacji na Praktyki IFMSA). W kwalifikacji uwzględniane są: średnia z ocen, ocena z egzaminu językowego, udział w kołach naukowych, publikacje i prace naukowe, lecz przede wszystkim działalność w stowarzyszeniu.

Więcej informacji na portalu organizatora, polskiej stronie internetowej IFMSA oraz jego profilu na facebooku.

#zdrowie #praktyki #studenci

stopka strony