Organizacje

Fundacja GrowSpace

Warszawa, Polska

ul. Szczęsna 26, 02-454

tel.: 518 598 585

Głównymi obszarami działań Fundacji GrowSpace są: troska o zdrowie psychiczne w miejscu pracy i w miejscu nauki, wspieranie systemu edukacji i innowacji edukacyjnych oraz działania na rzecz praw człowieka. Fundacja oferuje bieżące działania, w tym pełną gamę szkoleń, warsztatów oraz treningów dla podmiotów prywatnych oraz szkół. Dodatkowo, monitoruje rozwój metod nauczania i kształtowania dzieci i młodzieży w polskich szkołach, kładąc szczególny nacisk na rolę społeczną oraz wychowawczą placówek oświatowych, która zapewnia uczniom i uczennicom przestrzeń do poszerzania swoich umiejętności i kompetencji, a nie tylko wiedzy programowej. 

stopka strony