Organizacje

Akcja Demokracja

Warszawa, Polska

Kanonia 24/26 lok. 2, 00-278


email: kontakt@akcjademokracja.pl
www: https://www.akcjademokracja.pl/

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne sprawy. Fundacja działa na rzecz lepszej, bardziej sprawiedliwej Polski. Fundacja dąży do pełnego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych.

stopka strony