Organizacje

Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój

Jelenia Góra, Polska

Wolności 29, 58-500

tel.: 756494161
email: fundacjapckk@gmail.com
www: https://www.fundacjapckk.org.pl/

Celami Fundacji są m.in.:

  1. Wspieranie w rozwoju osobistym, edukacyjnym i społecznym dorosłych, młodzieży oraz dzieci
  2. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz zawodowej młodzieży i dorosłych, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem.
  3. Wspieranie działań związanych z ochro­ną praw i wolności dzieci i młodzieży, profilaktyki społecznej, rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywa­telskiego przez edukację oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży.
  4. Aktywizacja i wspieranie osób w wieku emerytalnym.
  5. Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa, wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem.
stopka strony