Organizacje

Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój

Jelenia Góra, Polska

Wolności 29, 58-500

tel.: 756494161
email: fundacjapckk@gmail.com
www: https://www.fundacjapckk.org.pl/

Cele Fundacji to wspieranie w rozwoju osobistym, edukacyjnym i społecznym dorosłych, młodzieży oraz dzieci, pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz zawodowej młodzieży i dorosłych, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem. Fundacja wspiera działania związane z ochro­ną praw i wolności dzieci i młodzieży, profilaktyki społecznej, rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywa­telskiego przez edukację oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Do zadań fundacji należy także aktywizacja i wspieranie osób w wieku emerytalnym oraz pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa, wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem.

stopka strony