Organizacje

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Lublin, Polska

Okopowa 5/489a, 20-022


email: ffi@fii.org.pl
www: www.ffi.org.pl

Fundacja jest organizacją pozarządową zajmującą się propagowaniem idei kształcenia ustawicznego, stwarzaniem i zapewnianiem warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych.

stopka strony