Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja Polska Akademia Jeździecka

Fundacja została założona, by promować sporty konne wśród młodzieży, budować markę polskiego jeździectwa ora...

Warszawa

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich prowadzi siedem Maltańskich Ośrodków Pomocy na terenie kraju, w: ...

Katowice

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju oraz za granicą produktów, u...

Warszawa

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Celem Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie, rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, działalno...

Gliwice

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według st...

Brzozów

Fundacja Poznań-Ille-et-Vilaine

Fundacja powstała po to, by rozwijać współpracę między województwem wielkopolskim i francuskim departamentem Ill...

Poznań

Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, wydaje książki, organizuje i uczestniczy w konferencjach, prowadzi mnóstwo dz...

Warszawa

Fundacja Pro Futuro

Głównymi celami fundacji są : zwiększanie kapitału społecznego młodych ludzi, promowanie aktywizacji obywatelski...

Warszawa

Fundacja Pro Scientia Publica

Fundacja wspiera rozwój młodej kadry naukowej i ich inicjatyw edukacyjnych, które służą upowszechnianiu nauki. O...

Wrocław

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi

Celem Fundacji jest inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób...

Radom

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Działa od lipca  1994 r.- na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego k...

Warszawa

Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad

Fundacja realizuje projekty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla środowisk defaw...

Brzozów

Fundacja PRZEMIANA

Fundacja prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Swoje zadania realizuje dzięki  p...

Wrocław

Fundacja Przyszłość dla dzieci

Fundacja "Przyszłość dla dzieci" pomaga dzieciom, które wymagają leczenia i rehabilitacji, a nie stać na to ich ro...

Olsztyn

Fundacja PZU

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z ró...

Warszawa

Fundacja RAiDO

Fundacja RAiDO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych wspiera głuchych, słabosłyszących oraz ich ...

Warszawa

Fundacja Rosa

Fundacja edukuje społeczeństwo w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz wspiera najmłodszych pacjentów placówek l...

Wrocław

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując ...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA

Fundacja „SPATIA” działa na rzecz rozwoju edukacji młodych w taki sposób, by przystosować ich do ciągle zmieni...

Chorzów

Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR

Fundacja działa na rzecz rozwoju społecznego oraz podejmuje działania przeciwko wykluczeniu cyfrowemu. Organizacja p...

Radom

Fundacja Rozwoju Innowacyjności Edukacji i Przedsiębiorczości

Celami organizacji jest rozwój regionu Śląskiego oraz zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ...

Katowice

Fundacja Rozwoju Młodzieży "Progress"

Fundacja działa na rzecz integracji europejskiej poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań w sferach metod organizacji, ...

Kraków

Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych "Orzeł"

Fundacja „Orzeł” wspiera rozwój regionu podkarpackiego, działa na rzecz młodzieży oraz osób niepełnosprawnyc...

Ustrzyki Dolne

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Olszynka"

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową wspierającą rozwój karier dzieci i młodzieży oraz rozwój s...

Ołpiny

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Viribus Unitis"

Fundacja została powołana, by wspierać rozwój samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, działać na rzecz ...

Nowy Sącz

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Celem Fundacji jest wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami. Fundac...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Fundacja działa na rzecz zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Świadczy doradzt...

Katowice

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych "Inicjatywa"

Fundacja udziela pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w celu polepszenia jakości ich życia oraz prowadzi dział...

Nowy Żmigród

Fundacja Rozwoju Sportu Powszechnego

Fundacja Rozwoju Sportu Powszechnego ma na celu promować i upowszechniać kulturę fizyczną i sport oraz związane z n...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje p...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Fundacja działa na rzecz rozwoju obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego lokalnej społeczności, poprzez inicjowa...

Iława

Fundacja SALAMANDRA

Fundacja ma na celu wspomaganie rozwoju regionu powiatu limanowskiego oraz jego mieszkańców, zwłaszcza młodzieży. S...

Poręba Wielka

Fundacja Santander

Fundacja Santander myśli o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestują w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ...

Warszawa

Fundacja SERCE- Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej

Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i rodzinom; występuje w obronie praw dziecka. "Serce" prowadzi Ce...

Świdnica

Fundacja Smart Sport

Fundacja wspiera i promuje aktywność fizyczną poprzez sport,  wykorzystywanie  wiedzy psychologicznej w sp...

Kraków

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (do 2013 Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedz...

Warszawa

Fundacja Św. Jadwigi

Celem Fundacji jest wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w duchu etyki chrześcijańskiej oraz zapewnienie im bezpł...

Jaroszów

Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja zajmuje się organizowaniem społecznych kampanii reklamowych na cele społeczne i kulturalne. Obecnie fundacja...

Warszawa

Fundacja Sztuka Nauki

Fundacja realizuje projekty edukacyjne wymagające łączenia „twardej” wiedzy z zakresu nauk ścisłych z „m...

Lublin

Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ"

Fundacja wspiera działalność artystyczną i edukacyjną, tworzy wspólną przestrzeń dla realizacji międzynarodowy...

Warszawa

Fundacja Sztukmistrze

Fundacja Realizuje projekty pedagogiczne, artystyczne, a także spotkania środowiskowe.  Prowadzi systematyczne wars...

Lublin

Fundacja Szukamy Talentów

Fundacja działa aktywnie organizując szkolenia, warsztaty, które mają przyczynić się do aktywizacji młodych ludzi...

Skrzypne

Fundacja TAK – Twórczy, Aktywni, Kochający

Fundacja działa charytatywnie, przygotowuje programy szkoleniowo-edukacyjne, rehabilitacyjne i wypoczynkowe. Organi...

Celestynów

Fundacja Tale Euro Est

Fundacja angażuje się w edukacje młodzieży i dorosłych w ramach europejskiej edukacji i polityki kulturalnej. Wspi...

Częstochowa

Fundacja TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju

Celem fundacji wspieranie dzieci ze środowiska Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces edukacyjny, żeby jak najef...

Katowice

Fundacja TechSoup

Fundacja dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwa...

Warszawa

Fundacja Tesco

Fundacja jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów spo...

Kraków

Fundacja Toyota

O dofinansowanie funduszu do kwoty 20 tysięcy złotych raz w roku w ramach ogłaszanego konkursu grantowego mogą s...

Wałbrzych

Fundacja Trzecia Grupa Krakowska

Fundacja zajmuje się promowaniem rozwoju sztuki teatralnej, aktywizacją uczestników kultury oraz wyrównywaniem szan...

Kraków

Fundacja TUS

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia. Fundacja zajm...

Warszawa

Fundacja UAM

Fundacja wspiera społeczność akademicką w działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i społecznej. W ramach ...

Poznań

Fundacja Ukraina

Fundacja kieruje swoje działania w kierunku cudzoziemców (zwłaszcza mniejszości ukraińskiej) wspierając ich w ro...

Wrocław

Fundacja Understanding

Fundacja organizuje kursy, szkolenia i zajęcia dla rodziców w języku polskim i angielskim. Realizuje zajęcia i impr...

Kraków

Fundacja VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji...

Lublin

Fundacja w Formie

Organizacja prowadzi poradnie, ośrodki i gabinety rehabilitacyjne: psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne. Organi...

Warszawa

Fundacja Widowisk Masowych

Fundacja działa w zakresie upowszechniania i promowania kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego, integracj...

Grybów

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego "Agere Aude"

Fundacja działa na rzecz edukacji oraz  budowania dialogu i porozumienia, jako fundamentów społeczeństwa obywatels...

Chorzów

Fundacja Wsparcia Młodych Imigrantów

Fundacja Wsparcia Młodych Imigrantów została powołana do jednoczenia młodych imigrantów oraz dbania o podtrzymani...

Warszawa

Fundacja Wspierania Edukacji "AM Consulting and Education"

Fundacja wspiera edukację szkolną, akademicką, językową i kulturową dzieci, młodzieży i dorosłych, podnosi kom...

Konstancin-Jeziorna

Fundacja wspierania edukacji i rozwoju „Innowatorium"

Fundacja wspiera nowatorskie rozwiązania w dziedzinie edukacji oraz promuje ideę twórczego i konstruktywnego myśleni...

Zalesie Górne

Fundacja Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława Staszica

Głównymi celami Fundacji są: udzielanie wsparcia utalentowanej młodzieży, działanie na rzecz integracji europejs...

Nakło nad Notecią

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza"

Fundacja prowadzi działalność oświatowo-naukową na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży z...

Rzeszów

Fundacja Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego "Chlebek"

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową, dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczo-wychowawczą. Organiz...

Kolbuszowa

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury "Via Culturae"

Celem fundacji jest wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury, sztuki  nauki w Polsce i poza granicami kraju. ...

Łódź

Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori "Ziarnko Maku"

Fundacja działa na rzecz harmonijnego rozwoju człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej, wspiera rodziny ...

Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego

Fundacja promuje działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, budowy społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcz...

Chałupy

Fundacja Wspierania Kultury Cultura Mundi

Celem organizacji jest  wspieranie działań artystycznych na arenie międzynarodowej oraz propagowanie wartości na rz...

Oława

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Fundacja Umbrella prowadzi wrocławski inkubator organizacji pozarządowych - Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacj...

Wrocław

Fundacja Wspierania Potencjału Lokalnego

Misją Fundacji jest podnoszenie kompetencji i rozwój zainteresowań mieszkańców regionu i miast sąsiednich główni...

Sławno

Fundacja Wspierania Rozwoju "Medeina"

Fundacja zajmuje się promowaniem rozwoju człowieka, idei międzykulturowości oraz propagowaniem aktywnego stylu życ...

Sosnowiec

Fundacja Wspierania Rozwoju "Medeina"

Nadrzędnym celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, przy poszanowan...

Sosnowiec

Fundacja Wspierania Rozwoju „Innowator”

Fundacja współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i prowadzi szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz studentów w ...

Lublin

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei działa w Więckowicach w gminie Zabierzów koło Krakowa, gdzie prowadzi Farmę Życia. Jes...

Więckowice

Fundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma

Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej w świeci...

Kielce

Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej PAUCI

Misja Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI polegać ma na rozwijaniu zdolności Ukrainy do ściślejszej inte...

Warszawa

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze ...

Warszawa

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej "U-WORK"

Fundacja powstała w 2016 roku, jako forma wsparcia i zaangażowania obcokrajowców w Polsce. Zajmuje się integracją ...

Kraków

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja wspiera inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatywy zwią...

Warszawa

Fundacja Youth Act

Fundacja wspiera młodzież w samorozwoju, propaguje aktywność obywatelską i tolerancję i integrację społeczną. ...

Koszalin

Fundacja Zawodowiec

Fundacja pomaga w wejściu na rynek pracy absolwentom szkół gastronomicznych. Dzięki stażowi młodzi ludzie, za...

Warszawa

Fundacja Zdrowia i Rozwoju Człowieka

Celem fundacji jest poszerzanie kompetencji młodzieży i studentów poprzez organizację warsztatów dotyczących wyst...

Wrocław

Fundacja Zielony Słoń

Fundacja "Zielony Słoń" działa na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Jej głównym obszarem dzi...

Lublin

Fundacja Żółta Owca

Misją Fundacji Żółta Owca jest wspieranie i rozwój społeczeństwa w nieustannie zmieniającym się świecie. Dąż...

Włoszczowa

Fundusz Inicjatyw Lokalnych

FIL wspiera lokalne społeczności, organizacje oraz liderów społecznych. Podejmuje działania i inicjatywy przyc...

Zawiercie

Fundusz Natalii Partyki

Fundusz Natalii Partyki powstał, aby wspierać młodych sportowców, którzy z powodu różnych przeciwności losu, m...

Warszawa

Fundusz Społeczny Notariatu

Podstawową formą działalności Funduszu jest finansowe wspieranie najciekawszych i najbardziej wartościowych projekt...

Warszawa

Fundusz Stypendialny Talenty

Fundusz Stypendialny Talenty przyznaje pomoc materialną w formie stypendiów naukowych, socjalnych i na zakupy rzeczowe...

Poznań