Organizacje

Fundacja na rzecz rozwoju i promocji nauk przyrodniczych GALILEO

Łódź, Polska

ul. Narutowicza 131/1, 90-146

tel.: 501 560 165

Fundacja ma na celu: inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi i popularyzacji nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem astronomii, nauk medycznych, geograficznych i biologii; propagowanie osiągnięć nauki Polskiej za granicą ze szczególnym uwzględnieniem astronomii, nauk medycznych, geograficznych i biologii; popularyzacja nauk przyrodniczych i podnoszenie poziomu wiedzy wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności badawczej z zakresu nauk przyrodniczych.

stopka strony