Organizacje

Active Society Foundation

Jasło, Polska

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17/19, 38-200

tel.: 570 781 841
email: activesociety.kontakt@gmail.com

Do celów statutowych fundacji można zaliczyć między innymi: propagowanie postawy aktywności, w szczególności wśród młodzieży, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych sferach życia społecznego, współdziałanie w zakresie rozwoju młodzieżowego społeczeństwa obywatelskiego, edukacje w zakresie ochrony środowiska, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju, budowanie kultury debaty publicznej pomiędzy obywatelskimi środowiskami młodzieżowymi.

stopka strony