Organizacje

Collegium Intermarium

Warszawa, Polska

Bagatela 12, 00-585

tel.: 783687888
email: kontakt@collegiumintermarium.org
www: https://collegiumintermarium.org/

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna. Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań.

stopka strony