Organizacje

Fundacja IUS ET CIVIS

Katowice, Polska

ul. Damrota 6/101, 40-022

tel.: 887 752 741
email: kontakt@iusetcivis.pl
www: iusetcivis.pl

Fundacja Ius Et Civis powstała w celu zaspokajania potrzeby organizowania wysokiej jakości przedsięwzięć ukierunkowanych na działalność proobywatelskich i propatriotycznych,
mających zasięg zarówno regionalny, jak i lokalny (w ramach województwa śląskiego oraz poszczególnych miejscowości leżących w jego ramach).

Docelową grupą beneficjentów Fundacji są mieszkańcy województwa śląskiego, a wśród nich zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe (w tym osoby w wieku senioralnym).

stopka strony