Organizacje

Fundacja IUS ET CIVIS

Katowice, Polska

ul. Mariacka 37/6, 40-014

tel.: +48 533 468 276
email: kontakt@iusetcivis.pl
www: https://www.iusetcivis.pl/

Fundacja Ius Et Civis powstała w celu zaspokajania potrzeby organizowania wysokiej jakości przedsięwzięć ukierunkowanych na działalność proobywatelskich i propatriotycznych, mających zasięg zarówno regionalny, jak i lokalny (w ramach województwa śląskiego oraz poszczególnych miejscowości leżących w jego ramach). Docelową grupą beneficjentów Fundacji są mieszkańcy województwa śląskiego, a wśród nich zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe (w tym osoby w wieku senioralnym).

stopka strony