Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Instytut Inicjatyw Europejskich

Instytut Inicjatyw Europejskich jest instytucją edukacyjno-doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (zar...

Gdynia

Instytut KOSMOPOLIS - Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Działalność Instytutu polega na organizacji przedsięwzięć artystycznych na obszarach ze słabo rozwiniętą infras...

Olsztyn

Instytut Książki

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Instytut informuje, zachęca i przekonuje: - tłumaczy litera...

Kraków

Instytut Monitorowania Mediów

Jesteśmy wieloletnim partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Naszym celem w zakresie CSR jest zrównoważony r...

Warszawa

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kil...

Warszawa

Instytut Pamięci Narodowej

W ramach Instytutu działają: Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Udostępniania i A...

Warszawa

Instytut Partnerstwa Strategicznego

Instytut skupia się na pomocy młodzieży o mniejszych szansach (w tym na uchodźcach, grupach mniejszościowych, mło...

Warszawa

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Uczelnia uczestniczy w programie Europa Mater ( zwany także „Studiami Weimarskimi”, to wyjątkowy międzynarodowy p...

Opole

Instytut Pracy i Edukacji

Instytut prowadzi strategiczne projekty dla MSZ (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach), MS (Ośrodek...

Gliwice

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­t...

Warszawa

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji jest międzyuczelnianą jednostką działającą na podstawie porozumieni...

Warszawa

Instytut Roździeńskiego

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji i kultury na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczeńst...

Katowice

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Instytut zajmuje się działalnością szkoleniową na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzi...

Zawiercie

Instytut Społeczeństwa Otwartego

Europejski Instytut Społeczeństwa Otwartego działa na rzecz umieszczenia praw człowieka i wartości otwartego społe...

Brussels

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

    Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest pozarządową organizacją non-profit. Działa na rze...

Łódź

Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badaw...

Warszawa

Instytut Studiów Kobiecych

Instytut Studiów Kobiecych to stowarzyszenie, którego celem jest m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej i kultur...

Białystok

Instytut Tertio Millennio

Misja Instytutu - popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i kome...

Kraków

Instytut Trop

Instytut zajmuje się wspieraniem osób, zespołów i organizacji w procesie rozwoju. Łączy wiedzę i praktykę psycho...

Warszawa

Instytut Wschodnich Inicjatyw

 Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymian...

Kraków

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

    Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach jest organizacją pozarządową o cha...

Katowice

Instytut Zachodni

Instytut Zachodni jest interdyscyplinarną instytucją badawczą. Prowadzi badania z zakresu nauk politycznych, historyc...

Poznań

Integrujące Stowarzyszenie "Jeden Świat" im. prof. Zbigniewa Religi

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzeństwa i całych rodzin. Cele realizu...

Białystok

Intel Corporation

Firma Intel, we współpracy z Perspektywy.pl, prowadzi program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”- to p...

Gdańsk

Intercultural Youth Association (Stowarzyszenie Młodzieży Różnych Kultur)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi w szerszym dostępie do międzynarodowych projektów młodzieżowych...

Łódź

International Center for New Media

Stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Austrii, które specjalizuje się w tworzeniu sieci kontaktów w Europie i na ca...

Salzburg

IOGT Polska

Organizacja działa w tematyce profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz wykluczenia społecznego. IOGT ma na celu twor...

Bytom

Izba Gospodarcza Europy Środkowej

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzeszeniem przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem ...

Wrocław

Junior Chamber International Poland

Junior Chamber International (JCI) to pozarządowa organizacja młodych aktywnych ludzi, których wspólnym celem jest t...

Warszawa

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest fundacją, która jako partner władz samorządowych miasta Kalisza, wspiera...

Kalisz

Kampania Przeciw Homofobii

Kampania Przeciw Homofobii jest ogólnopolską organizacją stawiającą sobie za cel upublicznianie dyskusji na temat p...

Warszawa

Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki

Głównym celem statutowym Kasy jest wspieranie nauki w Polsce poprzez udzielanie stypendiów naukowych, dofinansowanie ...

Warszawa

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne

Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne jest pozarządową organizacją społeczną skupiającą się na działalności ek...

Kościerzyna

Katolicka Agencja Informacyjna

Katolicka Agencja Informacyjna jest drugą co do wielkości agencją religijną w Europie, pierwszą i największą na t...

Warszawa

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

    Fundacja udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym problemami u...

Radom

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach

Misją KANY jest edukacja zmierzająca do rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodzieży. Działając od 19...

Gliwice

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu

Centrum działa na rzecz młodziezy poprzez różne formy edukacji: - szkolenia i kursy dokształcające, zwłaszcza dl...

Nowy Sącz

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przygotowuje katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. ...

Warszawa

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszeniu Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wy...

Warszawa

Klon/Jawor Stowarzyszenie

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to m.in. wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych, ...

Warszawa

Klub 4H "Magiczne Pudło"

Klub „Magiczne Pudło” skupia dzieci i młodzież trzech sąsiadujących ze sobą wsi. Klubowicze wspólnie pielęgn...

Poddębice

Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT

Celem stowarzyszenia Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT jest popularyzacja astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczegó...

Warszawa

Klub Gaja

Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna budująca pokolenie EkoXXI. Jest organizacją kulturowo-społecz...

Wilkowice

Klub Inteligencji Katolickiej

Głównym celem działalności KIKu jest wspomaganie swoich członków w pogłębianiu życia duchowego i intelektualneg...

Warszawa

Klub Jagielloński

Klub Jagielloński powstał w 1989 roku. Organizacja zrzesza głównie studentów i młodych absolwentów krakowskich uc...

Kraków

Klub Myśli Społecznej INICJATYWY

Misją Klubu jest wsparcie ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, zdolności, potencjału i planów związanych ...

Warszawa

Klub Sportowy PODWAWELSKI

Klub Sportowy PODWAWELSKI to instytucja zrzeszająca dzieci i młodzież z Krakowa i okolic. Prowadzi działalność rek...

Kraków

Klub Żeglarski Horn Kraków

Klub oferuje uczestnikom zajęcia stałe, treningi żeglarskie, półkolonie, zimowiska oraz zgrupowania żeglarskie w k...

Kraków

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Towarzystwo działa na rzecz dzieci i młodzieży; podejmuje inicjatywy w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i spo...

KŁODZKO

Koalicja dla Młodych - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

    Fundusz Lokalny prowadzi programy grantowe i stypendialne oraz realizuje projekty wspierające r...

Białobrzegi

Koalicja Karat

Koalicja KARAT skupia 63 organizacje działające na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Europ...

Warszawa

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

    Kolegium ma na celu zbliżenie i pojednanie polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie, polsko-litewsk...

Wojnowice

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Misją Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka. Na terenie całej Polski działają teren...

Warszawa

Kompania Piwowarska

Prowadzi liczne programy społeczne, m.in. "Sprawdź promile", "Odpowiedzialne spożywanie alkoholu"....

Warszawa

Krajowe Biuro do Spraw Narkomanii

Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Biuro prowadzi badania naukowe nad...

Warszawa

Krajowe Biuro Eurodesk Polska

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk udziela inform...

Warszawa

Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

Krajowe Biuro to instytucja kościelna, której celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń oraz uczestnictwa polski...

Warszawa

Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds. Aids jest ogólnopolską, rządową instytucją odpowiedzialną za realizację zadań związanych z ...

Warszawa

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, artyst...

Warszawa

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

Główne cele Stowarzyszenia to: ochrona praw dziecka, zapobieganie patologii społecznej; zapewnienie pomocy i opieki d...

Warszawa

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem pr...

Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera ucz...

Warszawa

Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

    Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny to organizacja pozarządowa zajmująca si...

Piaseczno

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę jest organizacją non-profit istniejącą od marca 2005 roku. Prowadzi dwie ś...

Kraków

KRASP Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zrzesza rektorów reprezentujących polskie szkoły wyższe....

Warszawa

Kujawskie Centrum Inicjatyw Społecznych

Kujawskie Centrum Inicjatyw Społecznych jest organizacją pozarządową działającą od 2007 r. Współpracuje z polsk...

Brześć

Kujawsko Pomorskie Biuro FRDL

W ramach działalności szkoleniowej Biuro realizuje szkolenia otwarte, zamknięte oraz projektowe. Zakres tematyczny sz...

Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Wojewódzka Komenda orientuje swoje działania na rzecz społeczności i władz lokalnych na terenie całego województw...

Toruń

L’Oréal Polska dla kobiet i nauki

Administrator w Polsce programu stypendialnego współorganizowanego wraz z UNESCO dla doktorantek i habilitantek nauk b...

Warszawa

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Starda realizuje swoje cele poprzez kampanię prasową i l...

Warszawa

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

LSR prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu i realizuje swoje zadania statutowe głównie popr...

Leżajsk

Liga Kobiet Polskich

Liga Kobiet Polskich działa na rzecz obrony praw kobiet i rodziny oraz edukacji kobiet, pomaga kobietom w trudnej sytua...

Warszawa

Liga Morska i Rzeczna

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, zwłasz...

Gdańsk

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Główny

Zadaniem LOP jest ochrona przyrody oraz otaczanie jej opieką, oddziaływanie środkami prawnymi na instytucje, podmioty...

Warszawa

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości"

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości" została utworzona w grudniu 2010 roku dzięki zaangażowaniu wie...

Czermin

Lubartowski Ośrodek Kultury

Lubartowski Ośrodek Kultury rozwija indywidualne i grupowe zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechn...

Lubartów

Lubelska Fundacja Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie środko...

Lublin

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Lubelski Ośrodek Samopomocy wspiera organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego. LOS prow...

Lublin

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem organizacji działającyc...

Lublin

Lubuski Komitet Europejski

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest edukacja europejska skierowana na społeczeństwo regionu oraz wspi...

Zielona Góra

Lubuskie Centrum Wolontariatu

Obszary działań: - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ic...

Gorzów

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet

Stowarzyszenie działa na rzecz kobiet w regionie lubuskim. Wydaje bezpłatne informatory, ulotki, plakaty, broszury p...

Zielona Góra

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole skupia sie na programach stypendialnych oraz szkoleniach dla kadry oświatowej. Pr...

Gorzów Wielkopolski

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie"

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie działa od 2007. Misją stowarzyszenia jest ożywianie przestrze...

Łódź

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Fundacja zajmuje się modernizacją dydaktycznej bazy szkół; finansuje zajęcia międzyszkolnych kół zainteresowań;...

Łódź

Łubniański Ośrodek Kultury

Łubniański Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury na terenie gminy Łubniany i całym re...

Łubniany

Małopolski Instytut Kultury

Małopolski Instytut Kultury jest instytucją samorządową zajmującą się animacją kultury, edukacją kulturalną, a...

Kraków

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Instytut jest Ośrodkiem Regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem działalności organizacji jest doskona...

Kraków

Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek prowadzi szkolenia dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych. The Małopolska Non-public Teachers' Trai...

Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Informacje o Unii Europejskiej, programach pomocowych, edukacji europejskiej oraz porady branżowe. Na stronie znajduje ...

Kraków

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest instytucją samorządową o charakterze regionalnym, działającą na terenie ...

Nowy Sącz

Małopolskie Stowarzyszenie Skała

Małopolskie Stowarzyszenie Skała jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspiera...

Kraków

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

    Towarzystwo wspomaga edukację osób niepełnosprawnych i Romów, rozwija i propaguje inowacyjne...

Nowy

Mały książę - Fundacja Miłosza Melnyczka

    Fundacja ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i wykluczeń społecznych oraz...

Poznań

Mazowiecki Instytut Kultury

Instytut animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Warszawie i na Mazowszu. Jest ...

Warszawa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

    Centrum realizuje zadania województwa w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i ...

Warszawa

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które dot...

Warszawa

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

    Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe nie zatrudnia pracowników, swoją działalność opiera ...

Miastko

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

MCK jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym. Zainteresowania...

Kraków