Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Unia Izerska

Unia Izerska to stowarzyszenie skupiające grono ludzi, zamieszkujących okolice Gór i Pogórza Izerskiego, na granicy ...

Mirsk

UNICEF

Głównym celem statutowym UNICEF-u jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzen...

Warszawa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. Ma ugruntowaną pozycję w...

Lublin

Urząd Miasta Lublin - Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

Wydział projektów nieinwestycyjnych (biuro projektów Urzędu Miasta Lublin), zarządzający Konkursem Najlepsze proje...

Lublin

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ”Bajka”

Głównym działaniem Stowarzyszenia „Bajka” jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Or...

Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem Domu dla Dzieci im. Sybiraków oraz wspieraniem rodzin i dzieci z terenów wiej...

Małdyty

Warszawska Izba Gospodarcza

WIG wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarcze...

Warszawa

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury zajmuje się edukacją kulturalną i koordynacją działań kulturalnych w regionie. Prowa...

Wejherowo

Widzewskie Domy Kultury

Zespół trzech placówek na terenie dzielnicy Łódź Widzew. Widzewskie Domy Kultury realizują zadania w dziedzinie...

Łódź

Wielkopolska Fundacja Rozwoju

Fundacja wspiera rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny mieszkańców regionu Wielkopolski. Zajmuje się rozwiązyw...

Poznań

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży działa na terenie województwa wielkopolskiego. Zrzesza mł...

Poznań

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców gminy Września, których celem jest zaktywizowanie społeczności l...

Ostrowite

Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji "Horyzont"

Stowarzyszenie "Horyzont” powstało w 2008 r. w Poznaniu. Zajmuje się m.in. organizowaniem i prowadzeniem działań p...

Poznań

Włoski Instytut Kultury

Włoski Instytut Kultury w Warszawie, oficjalna placówka Państwa Włoskiego, ma za zadanie promocję i popularyzację ...

Warszawa

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku powstał w 1957 r. Jako jedna z najstarszych i najistotniejszych in...

Białystok

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya"

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya" działa od 2007 roku. Fundacja zajmuj...

Wrocław

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka powstało w celu wspierania rozwoju dzieci, ich kreatywności i potencjału t...

Wrocław

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo działa w ramach Polskiego Związku Kendo. Celem stowarzyszenia jest organizowanie ora...

Wrocław

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców

Stowarzyszenie swoją aktywność rozwija w dwóch zasadniczych wymiarach: - prowadzenie pracy wychowawczej wśród mł...

Wrocław

Wspólnota Burego Misia

Wspólnota Burego Misia jest wspólnotą ewangeliczną, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i fiz...

Kościerzyna

Wspólnota Kazachska

Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest organizacją działającą na rzecz jednoczenia ludzi różnych narodowości, k...

Warszawa

Wspólnota Kulturowa "Borussia"

"Borussia" jest organizacją działającą na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludź...

Olsztyn

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

    Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie. WRZOS udziel...

Warszawa

WWF Polska

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. WWF prz...

Warszawa

Wydawnictwo PWN

Wydawnictwo pwn.pl powstało w roku 1997 i należy do największego polskiego wydawcy publikacji naukowych — Grupy Wyd...

Warszawa

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy i wsparcia uchodźcom na cały...

Warszawa

Young Digital Planet

Oferta Young Digital Planet to kursy multimedialne, technologie edytorskie i platformy edukacyjne oraz najnowsze rozwią...

Gdynia

Young Explorers Society - Polska

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju młodzieży z Polski i zagranicy. Realizuje międzynarodowe programy edukacyjne:...

Katowice

Youth for Understanding Poland

Youth for Understanding jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynar...

Poznań

Zawierciańskie Forum Pracodawców

Stowrzyszenie wraz z firmami oraz organizacjami działa na rzecz zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pra...

Zawiercie

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie od początku swojej dział...

Konin

Zgromadzenie Regionów Europy

Zgromadzenie Regionów Europy  jest największą niezależną siecią regionów w całej Europie. Skupiając ponad ...

Strasbourg

ZHP Związek Harcerstwa Polskiego

Organizacja wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterst...

Warszawa

ZHR Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w op...

Warszawa

Zielonogórski Klub Jeździecki

Zielonogórski Klub Jeździecki powstał w 1991 r. w wyniku przekształcenia się w stowarzyszenie Akademickiego Klubu J...

Przylep

Zrzeszenie Studentów Polskich ZSP

ZSP jest najstarszą i największą organizacją studencką w Polsce. Działalność ZSP obejmuje wiele sfer: reprezenta...

Warszawa

Żuławski Ośrodek Kultury

Żuławski Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury w gminy Nowy Dwór Gdański i na całych...

Nowy Dwór Gdański

Związek Biur Porad Obywatelskich

Celami działania Związku są: Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji...

Warszawa

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpin...

Kraków

Związek Kurpiów

Związek integruje Kurpiów i ludzi związanych z regionem; pracuje na rzecz rozwoju materialnego i duchowego Kurpiowszc...

Ostrołęka

Związek Młodzieży Białoruskiej

Związek prowadzi działalność oświatowo-kulturalną; cyklicznie organizuje szereg imprez kulturalnych adresowanych g...

Orla

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA

Celem Związku jest jednoczenie chrześcijan oraz pomoc w rozwoju fizycznym, umysłowym i duchowym młodzieży polskiej...

Warszawa

Zwiazek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Ognisko w Krakowie

    YMCA to nazwa organizacji o zasięgu międzynarodowym, działającej w ponad 150 krajach, zrzesz...

Kraków

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej (ZMMN) to ogólnopolska pozarządowa organizac...

Opole

Związek Młodzieży Wiejskiej

Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja zrzeszająca osoby do 35 roku życia. Działa na arenie kraju od 1928 roku...

Warszawa

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbuma

Nadrzędnym celem Instytutu jest upowszechnianie wiedzy o historii Żydów polskich. Instytut jest ośrodkiem informacyj...

Warszawa

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Jesteśmy organizacją aktywanie angażującą się w rozwój i promocję miasta Żywca i Żywiecczyzny. Wspieramy w...

Żywiec