Organizacje

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia

Sopot, Polska

Hestii 1, 81-718

tel.: 585556090
email: fundacja@integralia.pl
www: https://www.integralia.pl/

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia została powołana w 2004 r. Misją fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej. Wypełniamy ją w sposób szczególny, współtworząc przyjazne stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach. Do 2021 roku Integralia objęła wsparciem 1254 osób, spośród których 425 zostało zatrudnionych. Przez 18 lat działalności Integralia podjęła współpracę z blisko 400 firmami, oferując staże, usługi rekrutacyjne i szkoleniowe. W 2016 roku dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.


stopka strony