Sprawny staż

Program dla osób z niepełnosprawnościami.


Kandydaci mają do wyboru miejsca w cenionych przedsiębiorstwach takich jak: Bayer, IKEA, ERGO Hestia oraz Siemens Healthineers. Firmy te wspólnie z Fundacją Integralia chcą tworzyć inkluzywne środowisko pracy poprzez organizację miejsc stażowych dla osób z niepełnosprawnościami. Pracodawcy oferują łącznie 17 staży w różnej formie: stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. Pierwsze praktyki rozpoczną się w już czerwcu.

Zasady

Program „Sprawny staż” ma umożliwić stażystom zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego u najlepszych pracodawców w Polsce. Dzięki niemu w przyszłości łatwiej im będzie znaleźć satysfakcjonującą pracę. 

Sprawny staż to program dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami z całej Polski. Płatne staże oferują duże i cenione przedsiębiorstwa, którym bliska jest kultura organizacji włączającej, gdzie równość i różnorodność są wartościami wyznaczającymi kierunek biznesowego rozwoju. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy młodymi, ambitnymi osobami z niepełnosprawnościami a społecznie odpowiedzialnym biznesem.

Firmy przygotowały oferty w wielu różnych obszarach takich jak: administracja, logistyka, prawo, dział produktowy, marketing online, PR i komunikacja, HR, aktuariat, pricing, modelowanie ryzyka, rachunkowość, finanse, big data, likwidacja szkód komunikacyjnych, Source2Pay, Master Data, Data Science, UX Designer, Enterprise Architect, Product Designers / Software Engineers for Automation, BI/Python developers, Software Developers. Każde przedsiębiorstwo biorące udział w programie określiło własne wymagania i zakres zadań na stażu.

Kto może aplikować

Studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich w dowolnym trybie (tj. studiów stacjonarnych lub studiów niestacjonarnych), którzy:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • nie ukończyli 30 roku życia;
  • są gotowi zmienić miejsce zamieszkania, by odbyć staż (nieobligatoryjnie).

Formalności aplikacyjne

Oferty stażowe oraz zgłoszenie do programu znajdują się na stronie sprawnystaz.pl. CV można przesyłać do 15 maja 2022 roku. Rozmowy z kandydatami prowadzone są na bieżąco. 

Dofinansowanie

Wszystkie staże są płatne, większość trwa 3 miesiące, ale jest także staż całoroczny. Wynagrodzenie brutto za pełen miesiąc wynosi 3 500 zł. Dla najlepszych studentów i absolwentów istnieje szansa na kontynuację kariery.

#staż #stażstudencki #osobyzniepełnosprawnościami

stopka strony