Sprawny staż

Program dla osób z niepełnosprawnościami.


Kandydaci mają do wyboru miejsca w cenionych przedsiębiorstwach takich jak: Bayer, IKEA, ERGO Hestia oraz Siemens Healthineers. Firmy te wspólnie z Fundacją Integralia chcą tworzyć inkluzywne środowisko pracy poprzez organizację miejsc stażowych dla osób z niepełnosprawnościami. Pracodawcy oferują łącznie 30 staży w różnej formie: stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. Pierwsze praktyki rozpoczną się w lipcu.

Zasady

Program „Sprawny staż” ma umożliwić stażystom zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego u najlepszych pracodawców w Polsce. Dzięki niemu w przyszłości łatwiej im będzie znaleźć satysfakcjonującą pracę. 

Sprawny staż to program dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami z całej Polski. Płatne staże oferują duże i cenione przedsiębiorstwa, którym bliska jest kultura organizacji włączającej, gdzie równość i różnorodność są wartościami wyznaczającymi kierunek biznesowego rozwoju. Celem jest stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy młodymi, ambitnymi osobami z niepełnosprawnościami a społecznie odpowiedzialnym biznesem.

Firmy przygotowały oferty w wielu różnych obszarach takich jak: administracja/obsługa klienta, analiza danych, bankowość, chemia/inżynieria procesowa, ekonomia/finanse/zarządzanie, HR/marketing, informatyka, logistyka, prawo. Każde przedsiębiorstwo biorące udział w programie określiło własne wymagania i zakres zadań na stażu.

Kto może aplikować

Studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich w dowolnym trybie (tj. studiów stacjonarnych lub studiów niestacjonarnych), którzy:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • nie ukończyli 30 roku życia;
  • są gotowi zmienić miejsce zamieszkania, by odbyć staż (nieobligatoryjnie).

Formalności aplikacyjne

Oferty stażowe oraz zgłoszenie do programu znajdują się na stronie sprawnystaz.pl. Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Podczas rekrutacji mogą pojawić się testy kompetencyjne.

Dofinansowanie

Praktyki rozpoczynają się w lipcu i trwają 3 miesiące. Niektórzy pracodawcy oferują staże dłuższe – półroczne, a nawet roczne. Minimalna stawka wynagrodzenia wynosi 4872 zł brutto za miesiąc stażu w pełnym wymiarze. Dla najlepszych studentów i absolwentów istnieje szansa na kontynuację kariery.

#staż #stażstudencki #osobyzniepełnosprawnościami

stopka strony