Organizacje

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej

Katowice, Polska

Ul. Michała Gierlotki 8, 40-688


email: sekretariat.ases@gmail.com
www: http://fundacjaases.pl/

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej została powołana by wspierać działalność społecznie użyteczną, przedsiębiorczość społeczną ale też osoby potrzebujące pomocy.

stopka strony