Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja Pracownia Nauki i Przygody

Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, wydaje książki, organizuje i uczestniczy w konferencjach, prowadzi mnóstwo dz...

Warszawa

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Działa od lipca  1994 r.- na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego k...

Warszawa

Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad

Fundacja realizuje projekty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie dla środowisk defaw...

Brzozów

Fundacja Przyszłość dla dzieci

Fundacja "Przyszłość dla dzieci" pomaga dzieciom, które wymagają leczenia i rehabilitacji, a nie stać na to ich ro...

Olsztyn

Fundacja PZU

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z ró...

Warszawa

Fundacja RAiDO

Fundacja RAiDO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych wspiera głuchych, słabosłyszących oraz ich ...

Warszawa

Fundacja Rosa

Fundacja edukuje społeczeństwo w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz wspiera najmłodszych pacjentów placówek l...

Wrocław

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując ...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Celem Fundacji jest wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami. Fundac...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Fundacja działa na rzecz zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Świadczy doradzt...

Katowice

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje p...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Fundacja działa na rzecz rozwoju obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego lokalnej społeczności, poprzez inicjowa...

Iława

Fundacja Santander

Fundacja Santander myśli o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestują w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ...

Warszawa

Fundacja Sempre a Frente

Fundacja Sempre a Frente została założona w 2010 roku po to by wspierać uczestnictwo młodych ludzi w życiu społec...

Lublin

Fundacja SERCE- Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej

Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i rodzinom; występuje w obronie praw dziecka. "Serce" prowadzi Ce...

Świdnica

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (do 2013 Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedz...

Warszawa

Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja zajmuje się organizowaniem społecznych kampanii reklamowych na cele społeczne i kulturalne. Obecnie fundacja...

Warszawa

Fundacja Sztuka Nauki

Fundacja realizuje projekty edukacyjne wymagające łączenia „twardej” wiedzy z zakresu nauk ścisłych z „m...

Lublin

Fundacja Sztukmistrze

Fundacja Realizuje projekty pedagogiczne, artystyczne, a także spotkania środowiskowe.  Prowadzi systematyczne wars...

Lublin

Fundacja Szukamy Talentów

Fundacja działa aktywnie organizując szkolenia, warsztaty, które mają przyczynić się do aktywizacji młodych ludzi...

Skrzypne

Fundacja TAK – Twórczy, Aktywni, Kochający

Fundacja działa charytatywnie, przygotowuje programy szkoleniowo-edukacyjne, rehabilitacyjne i wypoczynkowe. Organi...

Celestynów

Fundacja TechSoup

Fundacja dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwa...

Warszawa

Fundacja Tesco

Fundacja jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów spo...

Kraków

Fundacja Toyota

O dofinansowanie funduszu do kwoty 20 tysięcy złotych raz w roku w ramach ogłaszanego konkursu grantowego mogą s...

Wałbrzych

Fundacja TUS

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia. Fundacja zajm...

Warszawa

Fundacja Understanding

Fundacja organizuje kursy, szkolenia i zajęcia dla rodziców w języku polskim i angielskim. Realizuje zajęcia i impr...

Kraków

Fundacja VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji...

Lublin

Fundacja w Formie

Organizacja prowadzi poradnie, ośrodki i gabinety rehabilitacyjne: psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne. Organi...

Warszawa

Fundacja wspierania edukacji i rozwoju „Innowatorium"

Fundacja wspiera nowatorskie rozwiązania w dziedzinie edukacji oraz promuje ideę twórczego i konstruktywnego myśleni...

Zalesie Górne

Fundacja Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego "Chlebek"

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową, dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczo-wychowawczą. Organiz...

Kolbuszowa

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Fundacja Umbrella prowadzi wrocławski inkubator organizacji pozarządowych - Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacj...

Wrocław

Fundacja Wspierania Potencjału Lokalnego

Misją Fundacji jest podnoszenie kompetencji i rozwój zainteresowań mieszkańców regionu i miast sąsiednich główni...

Sławno

Fundacja Wspierania Rozwoju „Innowator”

Fundacja współpracuje z lokalnymi uniwersytetami i prowadzi szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz studentów w ...

Lublin

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei działa w Więckowicach w gminie Zabierzów koło Krakowa, gdzie prowadzi Farmę Życia. Jes...

Więckowice

Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej PAUCI

Misja Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI polegać ma na rozwijaniu zdolności Ukrainy do ściślejszej inte...

Warszawa

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze ...

Warszawa

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja wspiera inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatywy zwią...

Warszawa

Fundacja Zawodowiec

Fundacja pomaga w wejściu na rynek pracy absolwentom szkół gastronomicznych. Dzięki stażowi młodzi ludzie, za...

Warszawa

Fundacja Zielony Słoń

Fundacja "Zielony Słoń" działa na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Jej głównym obszarem dzi...

Lublin

Fundacja Żółta Owca

Misją Fundacji Żółta Owca jest wspieranie i rozwój społeczeństwa w nieustannie zmieniającym się świecie. Dąż...

Włoszczowa

Fundusz Inicjatyw Lokalnych

FIL wspiera lokalne społeczności, organizacje oraz liderów społecznych. Podejmuje działania i inicjatywy przyc...

Zawiercie

Fundusz Natalii Partyki

Fundusz Natalii Partyki powstał, aby wspierać młodych sportowców, którzy z powodu różnych przeciwności losu, m...

Warszawa

Fundusz Społeczny Notariatu

Podstawową formą działalności Funduszu jest finansowe wspieranie najciekawszych i najbardziej wartościowych projekt...

Warszawa

Fundusz Stypendialny Talenty

Fundusz Stypendialny Talenty przyznaje pomoc materialną w formie stypendiów naukowych, socjalnych i na zakupy rzeczowe...

Poznań

Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy jest miejską instytucją kultury zajmującą się promocją sztuki współczesnej. Galeria dzi...

Legnica

Gdańska Fundacja Dobroczynności

Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych, realizuje zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej i ochrony ...

Gdańsk

Gdańska Fundacja Oświatowa

Fundacja opracowuje programy szkolne, prowadzi poradnię psychologiczno-pedagogiczną, prowadzi prace badawcze związane...

Gdańsk

Gdańska Fundacja Pomocy Dzieciom

Do głównych zadań Gdańskiej Fundacji Pomocy dzieciom należy: przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych...

Gdańsk

Gdański Archipelag Kultury

Dysponując bogatym zapleczem sprzętowym GAK prowadzi bardzo szeroką działalność artystyczną i edukacyjną organiz...

Gdańsk

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"

Stowarzyszenie udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Swoje cele realizuje wspierając...

Gdańsk

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

GCOP to samodzielny referat Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialny za współpracę z sektorem pozarządowym. Do jednych ...

Gdynia

GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

GFPS to rodzina studenckich stowarzyszeń non-profit działających od 1984 roku w Niemczech (GFPS e.V.), od 1994 w Pols...

Warszawa

Gildia Miłośników Nauki

Stowarzyszenie organizuje obozy młodzieżowe oraz wyjazdy edukacyjne po Polsce i za granicą, w trakcie któr...

Trzebownisko

Gliwicki Klub Filmowy WROTA

Gliwicki Klub Filmowy WROTA powstał w 2001 roku. Podejmuje wiele działań z zakresu propagowania sztuki filmowej jako ...

Gliwice

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Misją Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańcó...

Gliwice

Gmina Dąbrowa

W ramach działalności organizacji:finansujemy szkolenia dla nauczycieliwspieramy wymiany młodzieży, projekty młodzi...

Dąbrowa

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach świadczy bezpłatne usługi w zakresie: - Udostępniania informacji o regi...

Gierałtowice

Gminne Centrum Informacji w Żmigrodzie

GCI udziela pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz w wypełniani...

Żmigród

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni

Podstawowym zadaniem Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni jest kultywowanie tradycji regionu, edukacj...

Łapczyca

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Instytucja zajmująca się działaniami związanymi z tworzeniem, upowszechnianiem, promowaniem i ochroną kultury.&nbsp...

Łódź

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu mieszkańcy Gminy Kunice mają wiele możliwości spędzania wolnego czas...

Kunice

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica

GOK Oleśnica prowadzi działalność edukacyjną, animacyjną, artystyczną i rekreacyjną. Organizuje imprezy kultura...

Oleśnica

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie zajmuje się edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztuką, tworzeniem warunków ...

Gąsawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy. GOPS realizuje ustawowe zadania własne gminy, obowiązkowe zadan...

Kowala

Gołdapski Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny od 2002 roku działa dobroczynnie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańc...

Gołdap

Grupa AXA

AXA prowadzi fundację AXA Research Fund, w ramach której wspiera naukowców i badaczy z całego ...

Warszawa

Grupa ENERGA

Fundacja Energa powstała w 2009 roku, a już w roku 2011 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Czujemy wi...

Gdańsk

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ GPAS

Od 1990 roku GPAS pracuje z wykluczanymi społecznie dzieciakami na warszawskiej Pradze Północ. Nawiązuje kontakt i b...

Warszawa

Grupa Zagranica

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, ws...

Warszawa

Habitat for Humanity

Habitat for Humanity to pozarządowa, dobroczynna organizacja, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia...

Warszawa

Harvard Club of Poland

Stowarzyszenie skupiające członków, którzy zdobyli wykształcenie i szlify naukowe na Harvardzie[1]. Stowarzyszenie ...

Warszawa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Fundacja jest instytutem naukowo-badawczym w dziedzinie praw człowieka. Fundacja Praw Człowieka realizuje wspólne p...

Warszawa

Henkel Polska

Henkel Polska aktywnie wspiera ideę wolontariatu pracowniczego. Światowy Program Wolontariatu Pracowniczego MIT (Mak...

Warszawa

Human Life International Polska

Human Life International Polska podejmuje i wspiera działania w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śm...

Gdańsk

I LIKE CZERSK

Organizacja promuje wśród gminy i jej mieszkańców rozwój, świadomość narodowa, wartości obywatelskiei dem...

Czersk

IACES

IACES jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Inżynierii Lądowej i kierunków pokrewnych. Celem działalnoś...

Warszawa

IAESTE Polska

IAESTE jest międzynarodowym programem koordynującym praktyki studenckie na polu inżynierii, informatyki, matematyki, ...

Warszawa

IBM - Polska

Zaufanie i odpowiedzialność były fundamentami biznesu IBM od samego początku. Te podstawowe wartości przenikają na...

Warszawa

ICE - International Club of English

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:Kluby językoweObozy młodzieżoweKonferencje, Seminaria, SympozjaKoncertyPr...

Świnoujście

IFMSA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

Organizacja zrzeszająca studentów medycyny i młodych lekarzy. Programy Stałe IFMSA: - Praktyki Wakacyjne - Wym...

Warszawa

Informacja Młodzieżowa, Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie to publiczna placówka wychowania pozaszkolnego działająca w ...

Kraków

Instytut Adama Mickiewicza

Stała działalność Instytutu Adama Mickiewicza: - opowiada Polskę za granicą i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach...

Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych

Jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu ...

Warszawa

Instytut Cervantesa

Instituto Cervantes jest hiszpańską instytucją, której zadaniem jest nauczanie i upowszechnianie języka hiszpański...

Warszawa

Instytut Dyplomacji Gospodarczej

Misją Instytutu jest budowa nowej jakości w Polskiej dyplomacji gospodarczej, a w tym Pragmatyzmu, Rzetelności oraz E...

Warszawa

Instytut Edukacji Społecznej

Instytut wspiera rozwój społeczny młodzieży. Angażuje osoby w wieku 15-24 lat w działania na rzecz społeczności ...

Wrocław

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Europeistyki UJ prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i szkoleniową w zakresie europeistyki; prowadzi ...

Kraków

Instytut Europejski Pro Futuro Europae

Instytut Europejski „Pro Futuro Europae” jest inicjatywą stworzoną przez ludzi zainteresowanych problemami europej...

Warszawa

Instytut Europejski w Łodzi

Instytut Europejski istnieje od 1993 roku. Zajmuje się organizacją szkoleń oraz działalnością edukacyjną, badawc...

Łódź

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest organizacją naukowo-badawczą; w swej działalności Instytut chce zwrócić ...

Lublin

Instytut Francuski w Krakowie

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej. Ins...

Kraków

Instytut Francuski w Warszawie

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej. Ins...

Warszawa

Instytut Goethego

Instytut Goethego jest stowarzyszeniem powołanym w celu krzewienia języka niemieckiego i wspierania międzynarodowej w...

Warszawa