Organizacje

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Warszawa, Polska

Kredytowa 6/20, 00-062

tel.: 228261016
email: pcyf@pcyf.org.pl
www: pcyf.org.pl

Głównym celem działania Fundacji jest promowanie i wspieranie programów ułatwiających rozwój dzieci i młodzieży w Polsce. Fundacja przyznaje dotacje, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, opracowuje publikacje i badania naukowe.

W codziennej pracy Fundacja stara się patrzeć na dzieci i młodzież przez pryzmat ich środowisk lokalnych. Dzięki temu może skuteczniej przyczyniać się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie ich sytuacja jest trudna.

stopka strony