Organizacje

Fundacja Rozwoju Aktywności Miedzynarodowej i Edukacyjnej - FRAME

Łódź, Polska

ul. Bajeczna 1, 93-347

tel.: 519 081 919
email: info@euframe.eu
www: www.euframe.eu

Fundacja ma na celu rozwój i promocję współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli.

stopka strony