Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


PwC Advisory

Sieć firm działająca w 155 krajach. Zatrudnia ponad 284 tys. osób, które dostarczają klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7...

Warszawa

Rzecznik finansowy

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomagamy w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowe...

Warszawa

Urząd ochrony konkurencji i konsumentów

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich umożliwia konsumentom poznanie ich praw i pełne korzystanie z oferty jednolitego rynku UE. Doradcy prawni ECC-Net bezpłatnie pomagają konsumentom w rozwiązywaniu ich transgranicznych sporów z prz...

Warszawa

Prokuratura krajowa, biuro współpracy międzynarodowej

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje MinisterSprawiedliwości. Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności....

Warszawa

Ministerstwo sprawiedliwości, departament współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Do zadań departamentu współpracy międzynarodowej i praw człowieka należy m.in. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych....

Warszawa

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i za...

Kraków

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Biuro udziela pełnych informacji o roli, działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Parlament Europejski, z naciskiem na sprawy mające znaczący wpływ na Polskę i Europę. Biuro przedstawia projekty, które realizują polscy posłowie...

Wrocław

Stowarzyszenie ARID

Stowarzyszenie ARID realizuje różne projekty edukacyjne w ramach projektów Erasmus +KA2. Realizujemy również inne projekty ( np. Fundusze Norweskie). Stowarzyszenie ma siedzibę w Krakowie i do tej pory zrealizowało ponad 40 różnych pr...

Kraków

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Do zadań Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka należy w szczególności: pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocja w życiu publicznym i międzynarodowym, propagowanie nauki język...

Warszawa

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie c...

Warszawa

Stowarzyszenie „Międzynarodowe Programy Dziennikarskie“

Międzynarodowe Programy Dziennikarskie (IJP) to organizacja non-profit, niezależna zarówno ekonomicznie, jak i politycznie. Organizacja zajmuje się promocją młodych dziennikarzy....

Berlin

Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Cele Stowarzyszenia:działania na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,działania na rzecz solida...

Warszawa

Gedeon Richter

Gedeon Richter to globalna spółka specjalizującą się w opiece zdrowotnej. Znajduje rozwiązania na nieustanie zmieniające się warunki i potrzeby pacjentów na całym świecie. Dostarcza leki i środki farmaceutyczne, które pozwalają l...

Warszawa

Fundacja Ocean Marzeń

Fundacja skupia swoje działania na odkrywaniu wśród chłopców i dziewcząt z Rodzinnych Domów Dziecka ich silnych stron, tak by w życiu codziennym realizowali swoje marzenia i osiągali zamierzone cele, mając ze sobą bogaty bagaż doś...

Warszawa

Fundacja Zdrowy Ruch

Fundacja powstała, by dzielić się pasją do sportu i umożliwić uczestnictwo w kulturze fizycznej jak największej liczbie osób w różnym wieku, w różnych miejscach Polski i na najróżniejszym poziomie sportowym. Realizując proj...

Warszawa

Perspektywy Women in Tech

Perspektywy Women in Tech jest częścią Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jest to organizacja pozarządowa non-profit, działająca od 1998 roku, specjalizująca się we wspieraniu młodych ludzi w podejmowaniu najważniejszych życiowych de...

Warszawa

Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego

Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego powstało jako przejaw głębokiego przekonania członków-założycieli, że młodzi, utalentowani ludzie zasługują na większą uwagę świata oraz na wsparcie ich rozwoju.W ramach działalnoś...

Kraków

Narodowa Agencja Europejskego Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, a...

Warszawa

Fundacja Juliana Cochrana

Julian Cochran Foundation powstała w 2016 r. z miłości do muzyki klasycznej i chęci poszerzenia grona jej słuchaczy. Fundacja wspiera, promuje i pomaga młodym artystom, organizuje wydarzenia dla dzieci i dorosłych w warszawskiej Hali Ko...

Warszawa

Campus France Pologne

Organizacja dzieli się informacjami o możliwościach studiowania we Francji. Użytkownik znajdzie na stronie programy stypendialne, porady oraz wskazówki jak przygotować się do wyjazdu na studia....

Warszawa

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska od lat dba o środowisko i ludzi. W 2009 roku Zarząd Banku wyszedł z inicjatywą założenia Fundacji, która wpisze się w misję organizacji. Tak powstała Fundacja BOŚ. Jes...

Warszawa

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Fundacja od ponad 10 lat inspiruje, wspiera i współpracuje z aktywnymi i pełnymi pasji ludźmi z różnych regionów Polski, aby rozwijać i zmieniać na lepsze ich miejsca. Pomaga odkrywać dziedzictwo przyrod...

Kraków

United Nations Association - Poland

United Nations Association Poland (UNAP) - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce, będące członkiem Światowej Federacji Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (World Federation of United Nations Association) powstałej w 1945 r. w No...

Warszawa

American Councils for International Education

American Councils umacnia międzynarodowe więzi i wzajemne zrozumienie poprzez doskonalenie w wymianie akademickiej, zawodowej i kulturalnej, nabywaniu języka, rozwoju edukacji i badaniach. American Councils współpracuje z wieloma międzyn...

Warszawa

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

Warsztat Innowacji Społecznych tworzą ludzie, którzy są przekonani, że mocne więzi społeczne, oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów, w oparciu o zasadę otwartości gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich proble...

Kraków

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci to nowoczesna edukacja wzorowana na wykładach i warsztatach akademickich, adresowana do dzieci w wieku 6-16 lat....

Kraków

Fundacja Integracja

INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnoś...

Warszawa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres zadań koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli....

Warszawa

Kutnowski Dom Kultury

Misją Kutnowskiego Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców Kutna do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez edukację kulturalną, wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego, rozpoznaw...

Kutno

Fundacja Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA

Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu i wsparcia osób związanych z Fundacją, wsparcia i pomocy  jej założycieli, podopiecznych, stypendystów i zwolenników a t...

Bydgoszcz

WiseEuropa

Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym i konkurencyjnym rozwoju Europy oraz konstruktywnej współpracy transatlantyckiej w kwes...

Warszawa

Fundacja im. Heinricha Bölla.

Fundacja promuje reformy demokratyczne i nowatorstwo społeczne. Pracuje nad polityką ekologiczną i zrównoważonym rozwojem na poziomie globalnym. Pośredniczy w przekazywaniu wiedzy i umiejętności pomiędzy ekspertami a aktorami sceny po...

Warszawa

Fundacja Prawo do Pomocy

Organizacja pozarządowa powołana dzięki współpracy Fundatorów – przedstawicieli dwudziestu sześciu kancelarii prawnych. Fundacja chce pomagać w sposób skuteczny i możliwie najlepiej dopasowany do potrzeb konkretnych beneficjentów....

Warszawa

Fundacja JMP - inspiracje w edukacji

Misją „Fundacji JMP – inspiracje w edukacji” jest hasło „Uczyć jak się uczyć”. Głównym obszarem działalności Fundacji jest kształtowanie kluczowych kompetencji za pomocą unikatowych metod oraz narzędzi nauc...

Kraków

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na Cyprze (Youth Board of Cyprus)

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na Cyprze. Na stronie dostępne są informacje dt. programów Erasmus+, wydarzeń oraz terminów składania wniosków....

Nicosia

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC)

Europejska Rada ds. Innowacji ma realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu, kształtować gospodarkę działającą na rzecz ludzi i Europę dostosowaną do ery cyfrowej. Będzie wspierać najbardziej obiecujących europejskich inn...

Fundacja im. Lesława A. Pagi

Celem Fundacji jest działalność wspierająca rozwój gospodarczy i innowacyjność, promowanie przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre praktyki w biznesie, wspieranie rozwoju osobistego i cz...

Warszawa

Owocowe Sady Żoliborskie

Strona poświęcona Sadom Żoliborskim. Zdjęcia, wydarzenia i informacje....

Warszawa

Fundacja 36 i 6

Celem Fundacji jest działalność społeczna oparta na wartościach uniwersalnych, takich jak prawo do życia, tolerancja, propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz prowadzi działa...

Dywity

Fundacja Magazyn Zmian

Fundacja wspiera budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i szerzenie idei demokracji uczestniczącej. Interesują nas działania w sferze dizajnu, ekologii, twórczego recyklingu i upcyklingu. Prowadzi warsztaty praktyczne dla róż...

Toruń

Instytut Twórczej Integracji

Powstał z inicjatywy trzech fundatorów, którzy od lat profesjonalnie zajmowali się  wsparciem społecznym, profilaktyką i promocją potencjału człowieka. Ich wieloletnie doświadczenie, umożliwiło sformułowanie koncepcji systemo...

Sosnowiec

Fundacja Komputronik

Zadaniami priorytetowymi jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa infor...

Poznań

STOWARZYSZENIE LEVEL UP

Organizacja LEVEL UP powstała w 2019 roku, z inicjatywy młodych ludzi, którzy poprzez projekty społeczne chcą poprawiać jakość życia lokalnej społeczności, budować nowy model edukacji nieformalnej oraz wspierać młodzież w podejm...

Łódź

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

CWRKDiZ w Kaliszu jest jednostką publiczną. Integruje środowiska Przedsiębiorców, Izb Rzemieślniczych oraz Szkół Branżowych i Zawodowych/Technicznych. Misją jednostki jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz ...

Kalisz

Fundacja Rysy

Pomagamy młodym ludziom odpowiedzialnie osiągać szczyty marzeń – dajemy im narzędzia, aby mogli odpowiedzieć na zauważane przez siebie, współczesne problemy lokalne i globalne. Wspólnie z młodymi ludźmi oraz rodzinami z dziećmi ...

Czerwonak

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI Koło w Gdańsku jest stowarzyszeniem prowadzącym szeroko zakrojoną działalność statutową, nieodpłatną na rzecz rehabilitacji, aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie liczy 260 członk...

Gdańsk

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Dzieło Kolpinga to organizacja pozarządowa, która już od ponad 20 lat realizuje projekty na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i innych grup potrzebujących wsparcia. Działa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ma ...

Kraków

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna oraz naukowa, szczególnie w zakresie wspierania i promowania polskiej nauki, kultury i języka polskiego na świecie. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a. rozwój i poszerzanie wie...

Tczew

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych. Główne cele Fundacji to działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriot...

Warszawa

Stowarzyszenie Impakt

Stowarzyszenie Impakt zajmuje się implementacją projektów Erasmus Plus, Europejskiego Korpusu Solidarności, rozwojem społeczności lokalnej i realizacją inicjatyw oddolnych. Tworzy warunki do rozwoju osobistego, wspiera aktywny styl życ...

Kielce

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja stawia sobie również za c...

Warszawa

Fundusz dla Odmiany

Fundusz dla Odmiany wspie­ra wspól­noty lokalne, budu­je soli­dar­ność oraz wzmac­nia osoby LGBT+ i ruch sojusz­ni­czy w naj­dal­szych i naj­mniej­szych zakąt­kach Pol­ski....

Warszawa

Fundacja Moniki Pyrek

Fundacja tworzy projekty dla dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów zachęcające do bycia aktywnym i spędzania wolnego czasu na sportowo. Prowadzi Fundusz stypendialny dla młodych sportowców, otacza ich fachową opieką, finansuje sty...

Szczecin

Erasmus Student Network (ESN)

Erasmus Student Network (ESN) to jedno z największych stowarzyszeń studenckich w Europie, działa na rzecz stworzenia bardziej mobilnego i elastycznego środowiska edukacyjnego, wspierając i rozwijając wymianę studentów na różnych pozi...

Bruksela

INSTYTUT DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Państwowa instytucja kultury powołana 17 lutego 2020 przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Instytut w swojej działalności koncentruje się na ochronie, kultywowaniu, badaniu oraz prezentowaniu myśli narodowej i chrześcijańsko...

Warszawa

FUNDACJA LOTTO im. Haliny Konopackiej

W ramach swoich działań stara się aktywizować społeczeństwo w różnych dziadzinach życia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury. Prowadzi własne programy takie jak „Kumulacja Aktywności czy „odLOTTOwa jazda” a także...

Warszawa

IKEA Retail Sp. z o. o.

IKEA Foundation to międzynarodowa organizacja charytatywna. IKEA finansuje strategiczne i długoterminowe projekty wspierające rozwój dzieci, realizowane przez sześć organizacji partnerskich na świecie: UNICEF, War Child, Room to Read, H...

Raszyn

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM)

Fundacja znana jest z prowadzenia Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”, który jest największym i najstarszym programem wsparcia utalentowanych dzieci i młodzieży, obejmującym swoim zasięgiem całe województwo dolnośląskie...

Wrocław

Fundacja Fabryki Norblina

Fundacja Fabryki Norblina postawiła sobie za cel kontynuację filantropijnej i kulturalnej spuścizny rodziny Norblinów i Wernerów. Misją fundacji jest uświadamianie roli sztuki w społeczeństwie oraz pielęgnowanie i promowanie znaczeni...

Warszawa

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest przywrócenie godności i zapewnienie każdemu takich narzędzi, dzięki którym będzie mógł wziąć odpowiedzialność za siebie, swoją rodzinę i społeczeństwo....

Kraków

ReferNet

ReferNet to sieć instytucji stworzona przez CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) i działa przy Instytucie Badań Edukacyjnych. Jej celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia ...

Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy EURATOM-Fusion

Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom-Fusion wspiera udział polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programie fuzji jądrowej Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Formą wsparcia są konsultacje dotyczące pro...

Warszawa

URBACT III

Krajowy Punkt URBACT jest instytucją koordynującą i wspierającą działania programu URBACT w Polsce. KPU działa jako współpraca Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jego zadaniem jest informowanie o naborach...

Poznań

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) świadczy bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi. Punkt m.in:oceni, czy pomysł na projekt ma szanse otrzymać dotacje lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich,przypisze pomy...

Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE

W Polsce rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska. NFOŚiGW jako instytucja finansowa zapewnia ponadto dodatkowe...

Warszawa

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” działa przy Instytucie Adama Mickiewicza i współfinansuje międzynarodowe projekty pamięci europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partnerstw i sieci miast oraz inne działania wspierające...

Warszawa

Centrum Współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA

SALTO EECA zajmuje się wspieraniem międzynarodowej współpracy młodzieży i pracowników młodzieżowych z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją. Zadanie to jest realizowane poprzez działania informacyjne i promocyjne, organizacje wyda...

Warszawa

Krajowy Korespondent ds. Youth Wiki

Baza Youth Wiki dotyczy 10 obszarów tematycznych: zarządzanie polityką młodzieżową, prace młodzieżowe, wolontariat, zatrudnienie i przedsiębiorczość, włączanie społeczne, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, edukacja ...

Warszawa

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji ich działalności gospodarczej. Działa przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej ośrodki funkcjon...

Warszawa

FIN-NET

FIN-NET jest siecią pozasądowych organów mających siedzibę w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów z zakresu usług finansowych. W ramach FIN-NET krajowe organy rozwiązujące spo...

Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK)

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK IF PUE) jest krajowym centrum kompetencyjnym w zakresie preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w ramach tzw. programów centralnych Komisji Europej...

Warszawa

Europejska Sieć Migracyjna (ESM)

ESM działa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji a jej Rolą jest zaspokojenie zapotrzebowania instytucji Unii oraz organów i instytucji państw członkowskich na aktualne, obiektywne, wiarygodne i porównywalne informa...

Warszawa

Europejska Sieć Konkurencji

Zrzesza organy ochrony konkurencji państw członkowskich i Komisji Europejskiej w celu zapewnienia skutecznego i spójnego stosowania europejskiego prawa ochrony konkurencji. Komisja Europejska i organy ochrony konkurencji z państw członkow...

Warszawa

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK)

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), pomagających konsumentom w całej UE i działa przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Centra bezpłatnie informują i edukują ...

Warszawa

Centrum SOLVIT Polska

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powst...

Warszawa

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

Głównym zadaniem CLP jest udzielanie producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym stronom (zwłaszcza średnim i małym przedsiębiorstwom) porad i wskazówek dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązk...

Łódź

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości

Sieć EUCPN jako grupa ekspercka Komisji Europejskiej ma na celu wspieranie zapobiegania przestępczości na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim oraz propagowanie wiedzy i najlepszych praktyk wśród krajów UE w tym zakresie. Do podstaw...

Warszawa

Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych

Europejska Sieć Sądowa jest umiejscowiona w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej. Ułatwia współpracę sądową w sprawach karnych pomiędzy prokuratorami, sędziami i sądami państw członkowskich Unii Euro...

Warszawa

Krajowe Centrum Europass

Europass to sieć europejska, którą tworzy 38 krajowych biur w 36 krajach. Od 1 lipca 2020 to także zdigitalizowana usługa internetowa do prezentacji indywidualnych kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia Europejczyków na rynku pra...

Warszawa

Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich

Ośrodki ENIC-NARIC udzielają porad i informacji o uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, dotyczących edukacji akademickiej. Informują o procedurach uznania wykształcenia wyższego (dyplomów, stopni naukowych) oraz o syst...

Warszawa

Europejska Sieć Informacji o Edukacji EURYDICE

Sieć Eurydice, pracując dla twórców polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji. Sieć składa się z 43 biur krajowych, tworzonych przez ministerstwa edukacji 38 krajów biorących...

Warszawa

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)

Polską sieć CDE tworzy kilkanaście ośrodków ulokowanych w bibliotekach działających przy uniwersytetach lub innych instytucjach naukowych znajdujących się w największych miastach na terenie Polski. Obecnie Centra działają w ram...

Wrocław

Fundacja dla AGH

Fundacja działa na rzecz rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej i jej studentów. Zajmuje się pozyskiwaniem środków na rzecz rozwoju uczelni, poprawy warunków studiowania oraz wspierania studentów przy pomocy stypendiów. Fundacja wspiera ...

Kraków

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Biblioteka wspiera rozwój dzieci, młodzieży i budowę społeczeństwa informacyjnego oraz zaspokaja edukacyjne i kulturalne potrzeby lokalnej społeczności. Dla realizacji swoich celów realizuje lokalne i międzynarodowe projekty w ramach...

Piekary Śląskie

Fundacja "Merkury"

Fundacja powstała w 2004 roku i zajmuje się prowadzeniem działalności pożytku publicznego, w szczególności profilaktyką wśród dzieci i młodzieży, rozwiązywaniem problemu bezrobocia oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Fun...

Wałbrzych

Stowarzyszenie "Krakowska Fabryka Talentów"

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i artystyczną na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz ochrony dóbr kultury. Organizacja przeciwdziała wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, promuje integrację euro...

Kraków

Fundacja "CHAI"

Fundacja promuje kulturę żydowską w Polsce, wspiera osoby pochodzenia żydowskiego oraz przeciwdziała zjawisku dyskryminacji i nietolerancji wobec takich osób. Organizacja wspiera wymianę międzykulturową oraz integrację międzynarodow...

Warszawa

Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"

Centrum prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób niepełnosprawnych. Prowadzi zajęcia sportowe i artystyczne, poradnię wsparcia, kursy językowe, Klub Przedszkolaka, arteterapię dla niepełnos...

Bydgoszcz

Związek Młodzieży Wiejskiej Częstochowa

Organizacja zrzesza osoby do trzydziestego piątego roku życia i reprezentuje młodzież z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Związek organizuje szkolenia, spotkania, wyjazdy i prelekcje, prowadzi świetlice środowiskowe i przeciwdzi...

Częstochowa

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

Stowarzyszenie istnieje od 2005 roku i od początku swej działalności jest związane z udzielaniem wsparcia podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach. Organizacja pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnospraw...

Police

Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju liderów przyszłości, umożliwiając młodzieży nabywanie potrzebnych kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Organizacja jako lider Edukacji Międzynarodowej, wiedzie prym w realizowaniu...

Kraków

Spółdzielnia Socjalna "Pracownia"

Misją Spółdzielni jest budowanie wspólnoty dzieci, młodzieży i dorosłych odpowiedzialnych za własne czynny i aktywnych społecznie. Organizacja prowadzi warsztaty dla młodzieży uczącej się w domu (stworzyła "Wolną Zielonogórską...

Zielona Góra

Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Forum stanowi płaszczyznę współpracy dla ponad trzydziestu organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz wychodzenia z bezdomności. Fundacja promuje realizacje badań w zakresie bezdomności, edukuje społ...

Gdańsk

Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wroclawiu

Parafia tworzy niewielką społeczność działającą na rzecz niesienia pomocy potrzebującym oraz edukacji dzieci i młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie dwujęzycznej szkoły polsko-niemieckiej, przedszkola oraz szkoły zaw...

Wrocław

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

Instytucja zajmuje się propagowaniem idei uczenia się przez całe życie, rozwoju i samorealizacji. Swoje działania kieruje do dzieci, młodzieży, bezrobotnych oraz seniorów. Pracownicy biblioteki organizują spotkania z ludźmi kultury (...

Żory

Fundacja Nauka dla Środowiska

Fundacja skupia środowisko Politechniki Koszalińskiej i liderów społeczności lokalnych dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, wykorzystując nowe technologie i badania. Swoje cele fundacja realizuje w czterech obszarach: turystyki ...

Koszalin

Fundacja "Benevolens"

Fundacja działa na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wpierania młodzieży, osób starszych i wykluczonych społecznie. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie koncertów, wystaw, wypoczynku dla dzieci ...

Głuchołazy
stopka strony