Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Centrum Międzynarodowych Spotkań

Centrum Międzynarodowych Spotkań (CMS) w Tuchomiu jest organizacją pozarządową działającą m.in. na rzecz współ...

Tuchomie

Centrum Młodzieży "ASTRA"

Centrum Młodzieży "ASTRA" wspiera inicjatywy młodzieżowe, działa na rzecz promocji regionu, organizuje zajęcia edu...

Kraków

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to największa publiczna placówka wychowania pozaszkolnego w Małopolsce. W...

Kraków

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

       Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana działa na rzecz wszechstronnego rozwoj...

Kraków

Centrum Myśli Jana Pawła II

    Centrum organizuje kampanie społeczne, organizuje wydarzenia kulturalne i prowadzi program styp...

Warszawa

Centrum Nauki EXPERYMENT

Centrum Nauki EXPERYMENT  to przestrzeń do tworzenia interaktywnych wystaw i twórczego eksperymentowania z nauk...

Gdynia

Centrum Nauki Kopernik

Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki....

Warszawa

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Celem Centrum jest upowszechnianie dorobku naukowego i technicznego poprzez realizację różnorodnych projektów edukac...

Toruń

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy. Celem jego ...

Warszawa

Centrum Pomocy Prawnej im.Haliny Nieć

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i naukową na rzecz praw człowieka i państwa prawa, inicjuje dział...

Kraków

Centrum Praw Kobiet

Organizacja zajmuje się działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie....

Warszawa

Centrum Prawa Ekologicznego

Centrum Prawa Ekologicznego jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa specjalizującym się w prawie ochrony środ...

Wrocław

Centrum Projektów Europejskich

Wspomagamy rozwój społeczno-gospodarczy poprzez tworzenie najlepszych możliwych warunków dostępu do funduszy unijny...

Warszawa

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"

Misją Centrum jest animowanie inicjatyw rozwiązujących problemy lokalne dla urzeczywistnienia idei społeczeństwa ob...

Łódź

Centrum Promocji Kobiet

    Podstawowym celem Fundacji jest przygotowywanie i motywowanie kobiet do świadomego, pełnego i ...

Warszawa

Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, walcząc ze zjawiskiem bezrobocia , promu...

Rzeszów

Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu. Od początku istnienia CREO je...

Poznań

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Centrum wspomaga społeczną aktywność obywateli; współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publiczn...

Rybnik

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Obecnie działalność swą CRSE skupia na następujących dziedzinach: - podnoszenie kwalifikacji dla osób pracujący...

Sędziszów

Centrum Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze

Centrum organizuje szkolenia, międzynarodowe konferencje, prowadzi doradztwo i konsultacje dla gmin, prowadzi działaln...

Jelenia

Centrum Społecznego Rozwoju

Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacją młodzieży i innych grup społec...

Mikołów

Centrum Społecznego Rozwoju

Centrum działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, aktywizacji młodzieży i bezrobotnych, partnerstwa l...

Mikołów

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Centrum jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem zajmującym się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi d...

Warszawa

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży "Orły Rzeszów"

Centrum zajmuje się popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży województwa podkarpackiego  oraz powi...

Rzeszów

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Centrum organizuje szkolenia, seminaria, konferencje; realizuje projekty; kształci nowe kadry dla samorządu; udziela k...

Szczecin

Centrum Sztuki Dziecka

Centrum działa jako instytucja miejska, finansowana przez Urząd Miasta Poznania. Centrum promuje wartościowe i nowato...

Poznań

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

Działalność Centrum służy aktywizowaniu społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego mi...

Warszawa

Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością "Open Mind"

Stowarzyszenie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu  osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wspiera je w pro...

Tomaszów Mazowiecki

Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy"

Centrum działa na rzecz integracji europejskiej i promowania regionu. Organizuje akcje kulturalne, informacyjne, edukac...

Kraków

Centrum Współpracy Młodzieży

Centrum Współpracy Młodzieży jest polską organizacją pozarządową typu non-profit, zarejestrowane jako stowarzysz...

Gdynia

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

    Celem działalności Centrum Żydowskiego jest kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach...

Oświęcim

CEPRIM-ESTIEM LG Gdańsk

ESTIEM (European STudents of Industrial Engineering and Management) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą stu...

Gdańsk

Chojnicki Klub Żeglarski

    Chojnicki Klub Żeglarski jest stowarzyszeniem działającym od 1922 roku zajmującym się szkol...

Charzykowy

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) pomaga osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdując...

Wrocław

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski

Fundacja organizuje szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. Ponadto oddział korzysta z doświadczenia organizacji mat...

Opole

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjn...

Zielona Góra

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej "Polanda"

Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową i edukacyjną dotyczącą kultury arabskiej, krajów Bliskiego Wschodu, ...

Kraków

CoderDojo

CoderDojo to ogólnopolska społeczność pasjonatów nowych technologii. CoderDojo Irlandia (Główna fundacja ) Polska...

Warszawa

COMT 2012

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 w codziennej pracy koncentruje się na piłce nożnej. Jako kl...

Bolesławiec

Creative Europe Desk Poland

Creative Europe Desk Poland, biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce, na bieżąco dostarcza informacji ...

Warszawa

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

    Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wspomaga rozwój przedsiębiorczości ze szcz...

Częstochowa

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

    Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wsp...

Warszawa

Darłowskie Centrum Wolontariatu

    Stowarzyszenie Darłowskie Centrum Wolontariatu prowadzi Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której działa p...

Darłowo

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego jest jednostką odpowiedzialną za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w usta...

Warszawa

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

    Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zajmuje się tworzeniem i wspieraniem instytu...

Warszawa

Dojrzewalnia Róż. Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet

Ośrodek udziela pomocy psychologicznej kobietom. Inspiruje kobiety, które dążą do rozwoju osobistego oraz wspiera d...

Nowa Iwiczna

Dolina Kreatywna - Telewizja Polska S.A.

„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” to cykliczny projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A., skier...

Warszawa

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działa od 2004 roku i zrzesza ponad 160 organizacji z terenu Dolnego...

Wrocław

Dolnośląska Federacja Sportu

Dolnośląska Federacja Sportu (DFS) skupiająca 37 związków sportowych jest największą organizacją sportową na te...

Wrocław

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Młodzieży - Cogito

Fundacja działa przy Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu, a jej główną misją jest wyrówn...

Zgorzelec

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego

    Akademicki Związek Sportowy to organizacja studencka, u podstaw której leży promocja sportu, ...

Wrocław

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu "Sonorus"

Stowarzyszenie pomaga dzieciom i młodzieży z wadami słuchu oraz ich rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu w społec...

Wrocław

Dom Bretanii

Dom Bretanii to poznańskie centrum promocji języka i kultury francuskiej oraz wspierania współpracy polsko-francuski...

Poznań

Dom Kultury we Włoszczowie

Dom Kultury organizuje rózne inicjatywy mające na celu promocję Kultury Hip-Hop w lokalnym środowisku i aktywizacje ...

Włoszczowa

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego

W Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego odbywają się międzynarodowe spotkania młodzieży z Eur...

Gdańsk

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa jest centrum edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży, założonym przez jezuitów we...

Wrocław

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń...

Gliwice

Duński Instytut Kultury

Celem działalności Instytutu jest wzbogacanie duńskiego życia kulturalnego poprzez wymianę i dialog z innymi krajam...

Warszawa

Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W skład Działu wchodzą następujące sekcje: - Sekcja Promocji, - Sekcja Organizacji Imprez, - Sekcja Organizacji...

Kraków

Dziecięca Akademia Artystyczna

    Dziecięca Akademia Artystyczna prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia ...

Warszawa

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Organizacja otacza opieką ludzi bezdomnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. St. Pio...

Kraków

ECORYS Polska Spółka z o.o.

ECORYS Polska jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy ECORYS. Pracuje zarówno dla org...

Warszawa

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Celem fundacji jest finansowanie nauki, w tym przede wszystkim studiów wybitnie uzdolnionym polskim dzieciom z rodzin, ...

Warszawa

Ekspedycja w Głąb Kultury

Stowarzyszenie realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży, poświecone kulturze, grupom etnicznym, hi...

Zabrze

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czym się zajmujemy: dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionuwspieramy aktywnoś...

Elbląg

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracj...

Ełk

Estiem LG Warszawa

ESTIEM, czyli European Students of Industrial Engineering and Management – ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca ...

Warszawa

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych w duchu awansu cywilizacyj...

Kraków

Euro-Mediterranean Association of EVE Polska

Stowarzyszenie jest punktem informacyjnym dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w zakresie organizacji pro...

Czersk

European Mobility Center

 Stowarzyszenie zajmuje się organizacją działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – poprzez rea...

Warszawa

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju zajmuje się wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz systemu eduk...

Warszawa

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa

Fundacja działa na poziomie międzynarodowym, promuje tworzenie pozytywnego otoczenia dla rozwoju sektora organizacji ...

Warszawa

Europejska Fundacja Kultury Miejskiej

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie kultury i sztuki, a w szczególności: - Integracja środow...

Lublin

Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka

Celem fundacji jest kształtowanie społeczeństwa stosując innowacyjne podejścia i techniki edukacyjne, nieformalne ...

Łódź

Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Fundacja kieruje swoje działania w stronę młodych ludzi, wspierając ich aktywność  społeczną oraz udzielając...

Olsztyn

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: ko...

Warszawa

Europejska Wymiana Młodzieży Polska

Europejska Wymiana Młodzieży (European Youth Exchange) zrzesza studentów aktywnie działających na rzecz integracji ...

Łódź

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja prowadzi swą działalność w oparciu o działy programowe: - Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży ...

Lublin

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W zakresie swoich zadań fundusz wspomaga w szczególności środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw...

Warszawa

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskie...

Warszawa

Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland

    Europejski Parlament Młodzieży jest organizacją pozarządową, szerzącą wartości demokraty...

Warszawa

Europejskie Centrum Edukacji Społecznej

Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES jest wyspecjalizowanym ośrodkiem szkoleniowym powołanym do życia przez ...

Łódź

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Głównym celem działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest stwarzanie młodzież...

Biała Podlaska

Europejskie Centrum Młodzieży

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży jest pozarządową, organizacją non-profit, której głównym celem je...

Łódź

Europejskie Centrum Młodzieży Fraternitas

Celem stowarzyszenia Fraternitas  jest promowanie i wdrażanie projektów wymiany młodzieży w ramach programu „...

Sanok

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży jest organizacją działającą na rzecz młodzieży. Chce, by poprzez udzi...

Toruń

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Centrum zajmuje się: • aktywnym promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej poprzez prowadzenie Inku...

Toruń

Europejskie Forum Młodzieży

Europejskie Forum Młodzieży ma na celu: edukację europejską, uaktywnianie młodzieży poprzez zachęcanie do rozwija...

Bystrzyca Kłodzka

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Pionier"

    Głównym obszarem działań ESER jest promowanie i wspieranie wolontariatu. Organizacja koordyn...

Olsztyn

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO

Stowarzyszenie skupia się na upowszechnieniu różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich je...

Wrocław

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów

Odbiorcami projektów realizowanych przez Stowarzyszenie są studenci i młodzież z terenów województwa śląskiego. ...

Katowice

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityc...

Warszawa

Euroregion Silesia

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym S...

Racibórz

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Nadrzędnym celem Euroregionu jest wszechstronna działalność na rzecz obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Pols...

Gubin

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M.Lutra

Działania Centrum są ukierunkowane na pracę z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie oraz opiekę n...

Wrocław

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

Celem Stowarzyszenia jest: a) wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży; b) p...

Gliwice

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Firma prowadzi konkursy grantowe...

Opole

Fabryka Sztuki w Łodzi

Działania Fabryki Sztuki koncentrują się wokół edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, sztuk wizualnych oraz m...

Łódź

Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja zrzesza 31 Banków Ż0ywności na terenie Polski i działa na rzecz zmniejszenia niedożywienia i głodu wśr...

Warszawa

Fise Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia. F...

Warszawa