Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Centrum Społecznego Rozwoju

Centrum działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, aktywizacji młodzieży i bezrobotnych, partnerstwa l...

Mikołów

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Centrum jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem zajmującym się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi d...

Warszawa

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Centrum organizuje szkolenia, seminaria, konferencje; realizuje projekty; kształci nowe kadry dla samorządu; udziela k...

Szczecin

Centrum Sztuki Dziecka

Centrum działa jako instytucja miejska, finansowana przez Urząd Miasta Poznania. Centrum promuje wartościowe i nowato...

Poznań

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

Działalność Centrum służy aktywizowaniu społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego mi...

Warszawa

Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy"

Centrum działa na rzecz integracji europejskiej i promowania regionu. Organizuje akcje kulturalne, informacyjne, edukac...

Kraków

Centrum Współpracy Młodzieży

Centrum Współpracy Młodzieży jest polską organizacją pozarządową typu non-profit, zarejestrowane jako stowarzysz...

Gdynia

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

    Celem działalności Centrum Żydowskiego jest kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach...

Oświęcim

CEPRIM-ESTIEM LG Gdańsk

ESTIEM (European STudents of Industrial Engineering and Management) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą stu...

Gdańsk

Chojnicki Klub Żeglarski

    Chojnicki Klub Żeglarski jest stowarzyszeniem działającym od 1922 roku zajmującym się szkol...

Charzykowy

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) pomaga osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdując...

Wrocław

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski

Fundacja organizuje szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. Ponadto oddział korzysta z doświadczenia organizacji mat...

Opole

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne istnieje od maja 2006 roku i prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjn...

Zielona Góra

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej "Polanda"

Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową i edukacyjną dotyczącą kultury arabskiej, krajów Bliskiego Wschodu, ...

Kraków

CoderDojo

CoderDojo to ogólnopolska społeczność pasjonatów nowych technologii. CoderDojo Irlandia (Główna fundacja ) Polska...

Warszawa

COMT 2012

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 w codziennej pracy koncentruje się na piłce nożnej. Jako kl...

Bolesławiec

Creative Europe Desk Poland

Creative Europe Desk Poland, biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce, na bieżąco dostarcza informacji ...

Warszawa

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

    Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wspomaga rozwój przedsiębiorczości ze szcz...

Częstochowa

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

    Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) jest wsp...

Warszawa

Darłowskie Centrum Wolontariatu

    Stowarzyszenie Darłowskie Centrum Wolontariatu prowadzi Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której działa p...

Darłowo

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego jest jednostką odpowiedzialną za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w usta...

Warszawa

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

    Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zajmuje się tworzeniem i wspieraniem instytu...

Warszawa

Dojrzewalnia Róż. Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet

Ośrodek udziela pomocy psychologicznej kobietom. Inspiruje kobiety, które dążą do rozwoju osobistego oraz wspiera d...

Nowa Iwiczna

Dolina Kreatywna - Telewizja Polska S.A.

„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” to cykliczny projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A., skier...

Warszawa

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działa od 2004 roku i zrzesza ponad 160 organizacji z terenu Dolnego...

Wrocław

Dolnośląska Federacja Sportu

Dolnośląska Federacja Sportu (DFS) skupiająca 37 związków sportowych jest największą organizacją sportową na te...

Wrocław

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego

    Akademicki Związek Sportowy to organizacja studencka, u podstaw której leży promocja sportu, ...

Wrocław

Dom Bretanii

Dom Bretanii to poznańskie centrum promocji języka i kultury francuskiej oraz wspierania współpracy polsko-francuski...

Poznań

Dom Kultury we Włoszczowie

Dom Kultury organizuje rózne inicjatywy mające na celu promocję Kultury Hip-Hop w lokalnym środowisku i aktywizacje ...

Włoszczowa

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego

W Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego odbywają się międzynarodowe spotkania młodzieży z Eur...

Gdańsk

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa jest centrum edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży, założonym przez jezuitów we...

Wrocław

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń...

Gliwice

Duński Instytut Kultury

Celem działalności Instytutu jest wzbogacanie duńskiego życia kulturalnego poprzez wymianę i dialog z innymi krajam...

Warszawa

Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W skład Działu wchodzą następujące sekcje: - Sekcja Promocji, - Sekcja Organizacji Imprez, - Sekcja Organizacji...

Kraków

Dziecięca Akademia Artystyczna

    Dziecięca Akademia Artystyczna prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia ...

Warszawa

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Organizacja otacza opieką ludzi bezdomnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. St. Pio...

Kraków

ECORYS Polska Spółka z o.o.

ECORYS Polska jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy ECORYS. Pracuje zarówno dla org...

Warszawa

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Celem fundacji jest finansowanie nauki, w tym przede wszystkim studiów wybitnie uzdolnionym polskim dzieciom z rodzin, ...

Warszawa

Ekspedycja w Głąb Kultury

Stowarzyszenie realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży, poświecone kulturze, grupom etnicznym, hi...

Zabrze

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czym się zajmujemy: dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionuwspieramy aktywnoś...

Elbląg

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracj...

Ełk

ESN Polska

ESN jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowyc...

Warszawa

Estiem LG Warszawa

ESTIEM, czyli European Students of Industrial Engineering and Management – ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca ...

Warszawa

European Mobility Center

 Stowarzyszenie zajmuje się organizacją działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – poprzez rea...

Warszawa

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju zajmuje się wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz systemu eduk...

Warszawa

Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa

Fundacja działa na poziomie międzynarodowym, promuje tworzenie pozytywnego otoczenia dla rozwoju sektora organizacji ...

Warszawa

Europejska Fundacja Kultury Miejskiej

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie kultury i sztuki, a w szczególności: - Integracja środow...

Lublin

Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka

Celem fundacji jest kształtowanie społeczeństwa stosując innowacyjne podejścia i techniki edukacyjne, nieformalne ...

Łódź

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: ko...

Warszawa

Europejska Wymiana Młodzieży Polska

Europejska Wymiana Młodzieży (European Youth Exchange) zrzesza studentów aktywnie działających na rzecz integracji ...

Łódź

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja prowadzi swą działalność w oparciu o działy programowe: - Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży ...

Lublin

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W zakresie swoich zadań fundusz wspomaga w szczególności środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw...

Warszawa

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskie...

Warszawa

Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland

    Europejski Parlament Młodzieży jest organizacją pozarządową, szerzącą wartości demokraty...

Warszawa

Europejskie Centrum Edukacji Społecznej

Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES jest wyspecjalizowanym ośrodkiem szkoleniowym powołanym do życia przez ...

Łódź

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Głównym celem działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest stwarzanie młodzież...

Biała Podlaska

Europejskie Centrum Młodzieży

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży jest pozarządową, organizacją non-profit, której głównym celem je...

Łódź

Europejskie Centrum Młodzieży Fraternitas

Celem stowarzyszenia Fraternitas  jest promowanie i wdrażanie projektów wymiany młodzieży w ramach programu „...

Sanok

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży jest organizacją działającą na rzecz młodzieży. Chce, by poprzez udzi...

Toruń

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Centrum zajmuje się: • aktywnym promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej poprzez prowadzenie Inku...

Toruń

Europejskie Forum Młodzieży

Europejskie Forum Młodzieży ma na celu: edukację europejską, uaktywnianie młodzieży poprzez zachęcanie do rozwija...

Bystrzyca Kłodzka

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Pionier"

    Głównym obszarem działań ESER jest promowanie i wspieranie wolontariatu. Organizacja koordyn...

Olsztyn

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO

Stowarzyszenie skupia się na upowszechnieniu różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich je...

Wrocław

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów

Odbiorcami projektów realizowanych przez Stowarzyszenie są studenci i młodzież z terenów województwa śląskiego. ...

Katowice

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityc...

Warszawa

Euroregion Silesia

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym S...

Racibórz

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Nadrzędnym celem Euroregionu jest wszechstronna działalność na rzecz obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Pols...

Gubin

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

Celem Stowarzyszenia jest: a) wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży; b) p...

Gliwice

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Firma prowadzi konkursy grantowe...

Opole

Fabryka Sztuki w Łodzi

Działania Fabryki Sztuki koncentrują się wokół edukacji kulturalnej i artystycznej, teatru, sztuk wizualnych oraz m...

Łódź

Fise Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia. F...

Warszawa

Forum Akademickie

Forum Akademickie to ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny poświęcony tematyce uniwersyteckiej i nauk...

Lublin

Fundacja "Misja Medyczna"

Fundacja prowadzi poradnię dietetyczną dla dzieci i młodzieży z problemami nadwagi i otyłości, gdzie można uzyska...

Łódź

Fundacja "Platforma Integracji Młodzieży"

Fundacja wspiera lokalne dzieci, młodzież oraz dialog międzypokoleniowy. Celem organizacji jest rozwój społeczeńst...

Kraków

Fundacja „BRAJLÓWKA”

Fundacja ta powstała dla podniesienia jakości usług dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich aktyw...

Łaziska Górne

Fundacja „De Primario”

Fundacja popularyzuje wiedzę historyczną oraz rozwój świadomości obywatelskich wśród młodzieży. Inicjuje i wspi...

Wrocław

Fundacja „hOlendry”

Celem fundacji jest promocja kultury Niderlandzkiej w Polsce oraz działalność oświatowa, rekreacyjno-zdrowotna, spor...

Nowy Tomyśl

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Pro...

Grodziszcze

Fundacja „Promyk Słońca”

Fundacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, zajmuje się udzielaniem pomo...

Wrocław

Fundacja „W człowieku widzieć brata”

Fundacja została powołana w 2006 r., ma status OPP. Podstawowym celem (par. 15 statutu) Fundacji jest pomoc ludziom zn...

Łódź

Fundacja Absolvent.pl

Celem fundacji jest podejmowanie działalności mającej na celu: - wspieranie społeczności akademickiej, szczególni...

Warszawa

Fundacja Abyss Of Mind

Fundacja działa organizując szkolenia, konferencje, warsztaty oraz projekty międzynarodowe. Koncentruje się na popra...

Podkowa Leśna

Fundacja Active Kids

    Organizacja zwiększa świadomość środowisk lokalnych w zakresie ochrony praw i wolnośc...

Wieliczka

Fundacja ADRA Polska

Fundacja prowadzi działalność dobroczynną w szczególności nakierowaną na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób...

Wrocław

Fundacja Adulis

Fundacja organizuje bezpośrednią pomoc dla imigrantów w zakresie doradztwa prawnego, spraw urzędowych i poradnictwa ...

Warszawa

Fundacja Agory

Celami Fundacji są: -prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci -real...

Warszawa

Fundacja Aktywności Młodzieży "Alternatywa"

Fundacja Aktywności Młodzieży „Alternatywa” powstała w 2006 roku w Łobzie i działa na rzecz młodzieży, a w s...

Łobez

Fundacja Alter Edu

Fundacja promuje tolerancję, otwartość, uważność na potrzeby drugiego człowieka, szacunek do wszystkich isto...

Zagnańsk

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

W ramach działalności organizacji: prowadzimy doradztwo prawne i administracyjne dla organizacjiorganizujemy zajęcia ...

Bielsko-Biała

Fundacja Arena i Świat

Fundacja Arena i Świat jest międzynarodową organizacją działającą na rzecz rozwoju lokalnego. Wspiera rozwój (...

Leszno

Fundacja AriAri

Fundacja realizuje projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za ...

Bydgoszcz

Fundacja Artchata

Fundacja Artchata zajmuje się rozwojem życia kulturalnego i artystycznego- od edukacji pozaformalnej (warsztaty, szkol...

Kraków

Fundacja ARTE EGO

Fundacja integruje osoby z różnych kultur, środowisk społecznych i grup wiekowych. Inicjuje i wspiera aktywności ...

Łódź

Fundacja Artystyczna PERFORM

Fundacja skoncentrowana na rozwoju i promocji sztuki współczesnej. Powstała z potrzeby stworzenia nowej platformy, na...

Truskaw

Fundacja Aviva

Celem fundacji jest wspieranie ważnych celów społecznych. Ze wsparcia fundacji korzystali polscy sportowcy przygotowu...

Warszawa

Fundacja Bank Żywności SOS

Misją i celem pracy Fundacji jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najb...

Piastów

Fundacja Bezpieczna Przystań

Fundacja Bezpieczna Przystań prowadzi działalność w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i pracy społecznej nakierowa...

Marcinkowice

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego zajmuje się wsparciem możliwości rozwoju dzieci...

Warszawa

Fundacja Białoruski Dom

Białoruski Dom jest placówką służącą wsparciu społeczeństwu białoruskiemu oraz pełniącą jednocześnie ...

Warszawa