Organizacje

FUNDACJA "DZIEWCZYŃSKIE NIEDZIELE"

Olkusz, Polska

Zielona 15, 32-300


www: https://www.facebook.com/dziewczynskieniedziele

Cele fundacji: 

  • integracja kobiet (w tym migrantek) przez sztukę, 
  • integracja osób z różnych grup wiekowych, propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze, 
  • ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury, 
  • wzmacnianie dzieci i młodzieży, szczególnie dziewczynek, jako grupy narażonej na wykluczenie.
stopka strony