Organizacje

Fundacja Dziewczyńskie Niedziele

Olkusz, Polska

Zielona 15, 32-300

tel.: 517 458 428
email: monika.grabowska1@gmail.com
www: https://www.facebook.com/dziewczynskieniedziele

Cele fundacji to integracja kobiet (w tym migrantek) i osób z różnych grup wiekowych poprzez sztukę, propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze, ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury oraz wzmacnianie dzieci i młodzieży, szczególnie dziewczynek, jako grupy narażonej na wykluczenie.

stopka strony