Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Sekcja Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sekcja Karier to miejsce, w którym studenci i absolwenci UJ mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku ...

Kraków

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego działa przy Urzędzie Marszałkowskim. Promuje ideę samo...

Szczecin

Semper Avanti

Działania Stowarzyszenia podzielone są na trzy segmenty: 1) Młodzież i demokracja – buduje zaufanie młodych ludz...

Wrocław

Sense consulting sp. z o.o./ Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od ponad 20 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami  i naukowcami...

Poznań

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Celem organizacji jest zwiększanie umiejętności zarządzania i długofalowego działania organizacji pozarządowych, ...

Warszawa

Siostry Kanosjanki

Zgromadzenie Sióstr św. Magdaleny z Kanossy prowadzi program wolontariatu misyjnego. W Domu Rekolekcyjnym odbywają si...

Wierzchosławice

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Komenda realizuje zadania dot. zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodzieży ora...

Katowice

SMArt - Stowarzyszenie Młodych Artystów

Stowarzyszenie współpracuje z mieszkańcami - zwłaszcza z młodzieżą, poprzez warsztaty plastyczne i rzemieślnicz...

Wieliczka

Soroptimist International Polska

Soroptimist International to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz kobiet. Organizacja pozarządowa apolityc...

Kraków

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

Ośrodek jest placówką systemu oświaty dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. W jej strukturze znajduje się szko...

Police

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie to urząd. Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu to jeden z wielu zespołów/ wydz...

Bełchatów

Sto­wa­rzy­sze­nie 'HEureka Generator'

Stowarzyszenie or­ga­ni­zuje i prowadzi lokalne, regionalne, kra­jo­we i między­na­ro­do­we spo­tkania, ...

Zamość

Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

Celem statutowym działającego od 1996 r. Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca jest doprowadzenie do takiej syt...

Warszawa

Stowarzyszenie "Jeden Świat", Service Civil International Polska

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji S...

Poznań

Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu"

Stowarzyszenie "KREATYWNI DLA BIZNESU" prowadzi działania w zakresie biznesu, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości. ...

Mogilany

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”

Główne obszary działania stowarzyszenia to edukacja, pomoc społeczna, informacja i kultura. Organizacja prowadzi N...

Sępólno Krajeńskie

Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”

Stowarzyszenie organizuje debaty, warsztaty i konferencje dla studentów i młodzieży. Promuje współpracę międzyna...

Opole

Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń"

Stowarzyszenie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, angażując się w lokalne inicjatywy i działania (warszta...

Sławków

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” skupia przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Zajmuje się...

Warszawa

Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!”

Stowarzyszenie organizuje kolonie dla dzieci i warsztaty z tworzenia projektów międzynarodowych wymian młod...

Wrocław

Stowarzyszenie Agencja Promocji Studentów Socjologii PaPSS

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów uczelni wyższych. Cel ten realizowany jest pop...

Warszawa

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy są zainteresowani w sportem i promocją zdrowego stylu życia. Organizuje warszta...

Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Organizacja pozarządowa typu non-profit, działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo. Prowadzi działania na rzec...

Sosnowiec

Stowarzyszenie Akwedukt

Stowarzyszenie, które skupia się na lokalnym rozwoju, aktywizacji mieszkańców Kwidzyna (głównie młodzieży) ...

Kwidzyń

Stowarzyszenie Alter Ego

Celem Stowarzyszenia jest pomoc bezdomnym, ubogim, uzależnionym, bezrobotnym, osobom niezdolnym do samodzielnej egzyste...

Warszawa

Stowarzyszenie ASF w Polsce

Stowarzyszenie ASF w Polsce powstało 23 lutego 2009. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z organizacją Aktion Sühn...

Liszki

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja

Stowarzyszenie wspiera działania obywateli w zakresie przedsiębiorczości, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności...

Płużnica

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Stowarzyszenie realizuje kompleksowy system pomocy dla rodzin oraz indywidualny system wsparcia terapeutycznego dla doro...

Łódź

Stowarzyszenie Czajnia

Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, kulturalną, edukacyjną, sportową, resocjalizacyjną i rehabilit...

Tomaszów Lubelski

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość powstało 2004 r. z inicjatywy artystów, dziennikarzy, historyków, region...

Szczecin

Stowarzyszenie Diversja

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do młodzieży i osób dorosłych, w duchu takich wa...

Wrocław

Stowarzyszenie Dobre Ręce

Stowarzyszenie działa charytatywnie na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i z niepełnosprawnościami. Organizuje dla...

Będzin

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance.  Nawiązuje współpracę z prac...

Kraków

Stowarzyszenie Douzelage

Stowarzyszenie organizuje kulturalne, sportowe i edukacyjne wymiany pomiędzy miastami należącymi do Douzelage. Bierze...

Chojna

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda jest inicjatywą lokalnej grupy mieszkańców gminy Lądek-Zdrój (woj.dol...

Lądek Zdrój

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju AMICUS

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy o tematyce ekologicznej i społecznej, organizuje odczyty historyczne i kulturowe. W...

Kruszwica

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Kulturatka"

Stowarzyszenie dąży do szerzenia kultury w społeczeństwie, a także wiedzy na temat Polski, regionu Małopolski, ...

Kraków

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA działa w zielonym sektorze gospodarki, tj. szeroko...

Brwinów

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji sp...

Kwidzyń

Stowarzyszenie Ekologiczne Etna

Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska.  Prowadzi różnorodne działania edukacyjne, za...

Oława

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Misją SEA jest udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijan...

Warszawa

Stowarzyszenie Europejskich Więzi

Stowarzyszenie realizuje edukacyjne inicjatywy proeuropejskie, podejmuje inicjatywy w dziedzinie szeroko pojętej kultur...

Wrocław

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych

ECIM skupia się na rozwoju młodych ludzi poprzez promowanie otwartości i aktywności oraz wykorzystywania pojawiając...

Warszawa

Stowarzyszenie EZG

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz zwiększenia udziału obywateli w życiu społ...

Zgierz

Stowarzyszenie Faros

Głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV. Stowarzyszenie prowadzi dzi...

Białystok

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

Stowarzyszenie organizuje coroczny Festiwal Kultury Żydowskiej. Festiwal tworzą najwybitniejsi przedstawiciele różny...

Kraków

Stowarzyszenie Forum Kultur

Stowarzyszenie Forum Kultur zajmuje się przede wszystkim organizacją międzynarodowych spotkań ludzi z różnych śro...

Poznań

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk, poprzez realizację programów i proje...

Elbląg

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługują...

Warszawa

Stowarzyszenie IMPAKT

Stowarzyszenie zajmuje się implementacją projektów Erasmus Plus, rozwojem społeczności lokalnej i realizacją inicj...

Kielce

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art

Stowarzyszenie wspiera realizację projektów ze sfery kulturalnej, poprzez udzielanie artystom pomocy w zakre...

Tarnów

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA

Stowarzyszenie: - realizuje programy wymiany polsko - niemieckiej, trójnarodowej i wielonarodowej, której uczestnikam...

Toruń

Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych

Stowarzyszenie organizuje szkolenia, konferencje, wymiany młodzieży, warsztaty, imprezy sportowe i wiele innych przeds...

Kraków

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Stowarzyszenie specjalizuje się w projektach z zakresu edukacji, rozwoju społeczności, działań kulturowych, wspiera...

Kielce

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc

Celem Stowarzyszenia jest: - wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizy...

Wieruszów

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej zgodnie z zasadam...

Warszawa

Stowarzyszenie KoLiber

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są ...

Warszawa

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Stowarzyszenie MATRIK powstało w kwietniu 1998 roku jako organizacja non profit, której głównym celem jest podnoszen...

Kraków

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

SKEF jest polskim reprezentantem European Consumer Debt Network, międzynarodowej organizacji działającej przy Unii Eu...

Gdynia

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Razem" w Kobylanach

Organizacja wiejska, która ma za zadanie przygotować młode pokolenie do twórczego i zorganizowanego udziału w życi...

Stara Kornica

Stowarzyszenie Kwadratura

Celem stowarzyszenia jest propagowanie nauk ścisłych. Kwadratura wykonuje badania geofizyczne, w tym pomiary temperatu...

Słupsk

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

Celem organizacji jest m.in.: - poprawa jakości życia na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, - budowan...

Pyrzyce

Stowarzyszenie Loko- motywa

Działalność stowarzyszenia koncentruje się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację m...

Czarna Dąbrówka

Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rze...

Tarnów

Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą: przywracanie, upamiętnianie i utrwalanie pamięci o dziedzictwie kultur...

Poznań

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ

Celem głównym ANAWOJu jest WSPIERANIE MŁODZIEŻY wiejskiej i zagrożonej wykluczeniem społecznym, o ograniczonych mo...

Michałowo

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER w swojej działalności priorytetowo traktuje inicjatywy związane ...

Zgierz

Stowarzyszenie Młoda Europa

Celami stowarzyszenia są: a. Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej;b. Tworzenia płaszczyzn ...

Radomsko

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS

Głównym celem organizacji jest edukacja młodzieży w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami...

Warszawa

Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica

Stowarzyszenie realizuje działania z młodzieżą i skierowane do młodzieży. W ramach wolontariatu młodzież z organ...

Płużnica

Stowarzyszenie Młodych Nasza Szansa

Nasza Szansa to organizacja młodych mieszkańców gminy Stopnica. Za główny cel stawia sobie promocję i wspieranie i...

Stopnica

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" jest polityczno - społeczną organizacją młodzieżową związaną z Platformą Oby...

Warszawa

Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych

Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych nieformalnie działa od listopada 2010 roku. Główny celem stowarzyszenia jest orga...

Chełm

Stowarzyszenie Młodzi dla rozwoju EMKA

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, organizowanie dla niej w...

Wieliszew

Stowarzyszenie Młodzież Integracja Aktywność

Stowarzyszenie zostało założone w celu prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie in...

Lublin

Stowarzyszenie Młodzieżowe "Strateg"

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku z inicjatywy lokalnej młodzieży zamieszkałej w powiecie tarnowskim, a w szczegó...

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomost

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, ab...

Łódź

Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się

Stowarzyszenie realizuje projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe, szkolenia, seminaria, konferencje, wymiany ...

Tylmanowa

Stowarzyszenie MONAR

MONAR przeciwdziała narkomanii wśród młodzieży; udziela pomocy młodym ludziom, którzy znaleźli się na drodze na...

Warszawa

Stowarzyszenie Morena

Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE. Stowarzyszenie prowadzi także punkt Europe Direct Gd...

Gdańsk

Stowarzyszenie Most do Gruzji

Stowarzyszenie organizuje wykłady o kulturze i historii gruzińskiej (m.in na Uniwersytecie Jagiellońskim), wymiany st...

Kraków

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności "SILS"

Stowarzyszenie działa na polu edukacji i aktywności społecznej wśród młodzieży na terenach wiejskich i wiejsko-mi...

Środa Wielkopolska

Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES

SPES prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób, które z powodu poważnej chor...

Katowice

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem

Działalność Stowarzyszenia polega na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i oparta jest o zasady wolontariatu. ...

Chybie

Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących SURSUM CORDA

Celem Stowarzyszenia SURSUM CORDA ("W Górę Serca") jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności: dzi...

Nowy Sącz

Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa

Obszar działań stowarzyszenia to upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz dzi...

Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży, świetlicę profilaktyczno – wychowawczą dla ...

Stoczek

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Celem Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne rea...

Debrzno

Stowarzyszenie Naukowe COLLEGIUM INVISIBILE

Do grona członków Collegium Invisibile należą utalentowani, zainteresowani pracą naukową studenci oraz ich mistrzo...

Warszawa

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w...

Warszawa

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest...

Warszawa

Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte

Organizacja promuje tolerancje i równouprawnienie, przeciwstawia się rasizmowi oraz ksenofobii. Pomaga osobom, które ...

Kielce

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Głównym celem Stowarzyszenia ODRA - NIEMEN jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznyc...

Wrocław

Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno - Artystycznych "Amadeusz"

Stowarzyszenie prowadzi punkty nauczania muzyki dla dzieci i młodzieży w woj. śląskim. Organizuje festiwale, konce...

Mysłowice