Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

    Fundacja udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym problemami u...

Radom

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach

Misją KANY jest edukacja zmierzająca do rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodzieży. Działając od 19...

Gliwice

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu

Centrum działa na rzecz młodziezy poprzez różne formy edukacji: - szkolenia i kursy dokształcające, zwłaszcza dl...

Nowy Sącz

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przygotowuje katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. ...

Warszawa

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszeniu Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wy...

Warszawa

Klon/Jawor Stowarzyszenie

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to m.in. wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych, ...

Warszawa

Klub 4H "Magiczne Pudło"

Klub „Magiczne Pudło” skupia dzieci i młodzież trzech sąsiadujących ze sobą wsi. Klubowicze wspólnie pielęgn...

Poddębice

Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT

Celem stowarzyszenia Klub Astronomiczny ALMUKANTARAT jest popularyzacja astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczegó...

Warszawa

Klub Europejski w Psarach

Klub aktywnie działa w Szkole Podstawowej w Psarach, uczestnicząc  w programach i projektach promujących edukację e...

Psary

Klub Gaja

Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna budująca pokolenie EkoXXI. Jest organizacją kulturowo-społecz...

Wilkowice

Klub Inteligencji Katolickiej

Głównym celem działalności KIKu jest wspomaganie swoich członków w pogłębianiu życia duchowego i intelektualneg...

Warszawa

Klub Jagielloński

Klub Jagielloński powstał w 1989 roku. Organizacja zrzesza głównie studentów i młodych absolwentów krakowskich uc...

Kraków

Klub Myśli Społecznej INICJATYWY

Misją Klubu jest wsparcie ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, zdolności, potencjału i planów związanych ...

Warszawa

Klub Sportowy "Movement"

Misją organizacji jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez naukę parkouru i freerunnin...

Gdańsk

Klub Sportowy Konstancin

Stowarzyszenie ma na celu upowszechniać kulturę fizyczną i sport, podnosić umiejętności dzieci, młodzieży i doro...

Konstancin-Jeziorna

Klub Sportowy PODWAWELSKI

Klub Sportowy PODWAWELSKI to instytucja zrzeszająca dzieci i młodzież z Krakowa i okolic. Prowadzi działalność rek...

Kraków

Klub Żeglarski Horn Kraków

Klub oferuje uczestnikom zajęcia stałe, treningi żeglarskie, półkolonie, zimowiska oraz zgrupowania żeglarskie w k...

Kraków

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Towarzystwo działa na rzecz dzieci i młodzieży; podejmuje inicjatywy w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i spo...

KŁODZKO

Koalicja dla Młodych - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

    Fundusz Lokalny prowadzi programy grantowe i stypendialne oraz realizuje projekty wspierające r...

Białobrzegi

Koalicja Karat

Koalicja KARAT skupia 63 organizacje działające na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Europ...

Warszawa

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

    Kolegium ma na celu zbliżenie i pojednanie polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie, polsko-litewsk...

Wojnowice

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Misją Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka. Na terenie całej Polski działają teren...

Warszawa

Kompania Piwowarska

Prowadzi liczne programy społeczne, m.in. "Sprawdź promile", "Odpowiedzialne spożywanie alkoholu"....

Warszawa

Krajowe Biuro do Spraw Narkomanii

Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Biuro prowadzi badania naukowe nad...

Warszawa

Krajowe Biuro Eurodesk Polska

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk udziela inform...

Warszawa

Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

Krajowe Biuro to instytucja kościelna, której celem jest koordynacja przygotowań, zgłoszeń oraz uczestnictwa polski...

Warszawa

Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds. Aids jest ogólnopolską, rządową instytucją odpowiedzialną za realizację zadań związanych z ...

Warszawa

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, artyst...

Warszawa

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

Główne cele Stowarzyszenia to: ochrona praw dziecka, zapobieganie patologii społecznej; zapewnienie pomocy i opieki d...

Warszawa

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem pr...

Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera ucz...

Warszawa

Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

    Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny to organizacja pozarządowa zajmująca si...

Piaseczno

Krakowski Alarm Smogowy

Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie, promowania proekologicznych postaw ...

Kraków

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę jest organizacją non-profit istniejącą od marca 2005 roku. Prowadzi dwie ś...

Kraków

KRASP Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zrzesza rektorów reprezentujących polskie szkoły wyższe....

Warszawa

Kujawskie Centrum Inicjatyw Społecznych

Kujawskie Centrum Inicjatyw Społecznych jest organizacją pozarządową działającą od 2007 r. Współpracuje z polsk...

Brześć

Kujawsko Pomorskie Biuro FRDL

W ramach działalności szkoleniowej Biuro realizuje szkolenia otwarte, zamknięte oraz projektowe. Zakres tematyczny sz...

Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Wojewódzka Komenda orientuje swoje działania na rzecz społeczności i władz lokalnych na terenie całego województw...

Toruń

Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"

Stowarzyszenie pomaga dzieciom i młodzieży pochodzącej ze wsi budować poczucie własnej wartości i przeciwdziała ...

Jesionka

L’Oréal Polska dla kobiet i nauki

Administrator w Polsce programu stypendialnego współorganizowanego wraz z UNESCO dla doktorantek i habilitantek nauk b...

Warszawa

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Starda realizuje swoje cele poprzez kampanię prasową i l...

Warszawa

Laboratorium Innowacji Społecznych

Laboratorium Innowacji Społecznych to organizacja odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań ...

Gdynia

Lęborskie Towarzystwo Oświatowe

Stowarzyszenie prowadzi dwie szkoły społeczne, w których uczy języków obcych, szerzy znajomość kultury, historii ...

Lębork

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

LSR prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu i realizuje swoje zadania statutowe głównie popr...

Leżajsk

Liga Kobiet Polskich

Liga Kobiet Polskich działa na rzecz obrony praw kobiet i rodziny oraz edukacji kobiet, pomaga kobietom w trudnej sytua...

Warszawa

Liga Morska i Rzeczna

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, zwłasz...

Gdańsk

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Główny

Zadaniem LOP jest ochrona przyrody oraz otaczanie jej opieką, oddziaływanie środkami prawnymi na instytucje, podmioty...

Warszawa

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości"

Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości" została utworzona w grudniu 2010 roku dzięki zaangażowaniu wie...

Czermin

Lubartowski Ośrodek Kultury

Lubartowski Ośrodek Kultury rozwija indywidualne i grupowe zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechn...

Lubartów

Lubelska Fundacja Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie środko...

Lublin

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Lubelski Ośrodek Samopomocy wspiera organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego. LOS prow...

Lublin

Lubelskie Biotechnologiczne Stowarzyszenie Edukacyjne

Stowarzyszenie wspiera aktywizacje zawodową uczniów szkół zawodowych, studentów oraz doktorantów w poszerzaniu wi...

Lublin

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem organizacji działającyc...

Lublin

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego...

Zielona Góra

Lubuski Komitet Europejski

Nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest edukacja europejska skierowana na społeczeństwo regionu oraz wspi...

Zielona Góra

Lubuskie Centrum Wolontariatu

Obszary działań: - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ic...

Gorzów

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet

Stowarzyszenie działa na rzecz kobiet w regionie lubuskim. Wydaje bezpłatne informatory, ulotki, plakaty, broszury p...

Zielona Góra

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole skupia sie na programach stypendialnych oraz szkoleniach dla kadry oświatowej. Pr...

Gorzów Wielkopolski

Łódzkie Centrum Sportów Motorowych "Moto-Strefa"

Celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, promocja sportów motorowych i motorowodnych oraz edukacja tech...

Łódź

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie"

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie działa od 2007. Misją stowarzyszenia jest ożywianie przestrze...

Łódź

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Fundacja zajmuje się modernizacją dydaktycznej bazy szkół; finansuje zajęcia międzyszkolnych kół zainteresowań;...

Łódź

Łubniański Ośrodek Kultury

Łubniański Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury na terenie gminy Łubniany i całym re...

Łubniany

Małopolski Instytut Kultury

Małopolski Instytut Kultury jest instytucją samorządową zajmującą się animacją kultury, edukacją kulturalną, a...

Kraków

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Instytut jest Ośrodkiem Regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem działalności organizacji jest doskona...

Kraków

Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek prowadzi szkolenia dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych. The Małopolska Non-public Teachers' Trai...

Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Informacje o Unii Europejskiej, programach pomocowych, edukacji europejskiej oraz porady branżowe. Na stronie znajduje ...

Kraków

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ jest instytucją samorządową o charakterze regionalnym, działającą na terenie ...

Nowy Sącz

Małopolskie Stowarzyszenie Skała

Małopolskie Stowarzyszenie Skała jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspiera...

Kraków

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

    Towarzystwo wspomaga edukację osób niepełnosprawnych i Romów, rozwija i propaguje inowacyjne...

Nowy

Mały książę - Fundacja Miłosza Melnyczka

    Fundacja ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i wykluczeń społecznych oraz...

Poznań

Mazowiecki Instytut Kultury

Instytut animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Warszawie i na Mazowszu. Jest ...

Warszawa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

    Centrum realizuje zadania województwa w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i ...

Warszawa

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które dot...

Warszawa

Mercatus et Civis Foundation

Misja fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi jego uczestnikami. Fundacja realizu...

Tarnów

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

    Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe nie zatrudnia pracowników, swoją działalność opiera ...

Miastko

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

MCK jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym. Zainteresowania...

Kraków

Międzynarodowe Forum Kobiet

Celem MFK jest wspieranie kobiecych biznesów, kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki, inicjowanie badań na...

Warszawa

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SŁYSZĘ SERCE

    Główną misją organizacji jest wsparcie i ochrona najbardziej bezradnych członków społeczn...

Łódź

Międzynarodowe Towarzystwo Tatrzańskie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Tatrzańskie (MTT) to lokalne stowarzyszenie z siedzibą w Zakopanem i okolicach. Dział...

Zakopane

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał przede wszystkim w celach oświatowo-wychowawczych i ku...

Oświęcim

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego

Statutowe cele Międzynarodowego Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego to ochrona praw człowieka, rozwó...

Ruda Śląska

Międzynarodowy Instytut Nauki, Kultury i Biznesu

Stowarzyszenie inicjuje i wspiera działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, kultury i biznesu, edukuje dzieci i mło...

Wałcz

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)

Celem Instytutu jest tworzenie międzynarodowej wspólnoty pracowników naukowych, członków organizacji non-profit, dz...

Wrocław

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) jest promocja kultury wśród społeczności Gminy Pelplin. MOK zachęca mieszka...

Pelplin

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Celem Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Kształtowanie wzorów akty...

Lipno

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie prowadzi działalność kulturalną dla lokalnej społeczności w tym organi...

Karczew

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Misja: Wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i intelektualnych, służących aktywizacji i integra...

Mikołajki

Milanowskie Centrum Kultury

Milanowskie Centrum Kultury (MCK) to jednostka Urzędu Miasta odpowiedzialna za obszar kultury i sportu w mieście. Jedn...

Milanówek

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

MSPDiON zajmuje się  wsparciem osób niepełnosprawnych z powiatu milickiego i powiatów ościennych zmieniając i...

Milcz

Ministerstwo Cyfryzacji

Celem działania Ministerstwa Cyfryzacji jest doprowadzenie do tego, żeby dzięki cyfryzacji ludziom żyło się lepiej...

Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

    Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z: - wychowaniem przedszkolnym, ksz...

Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Do zadań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju należy doprowadzenie do jak najlepszego i najsprawniejszego wykorzystan...

Warszawa

Ministerstwo Klimatu

Ministerstwo Klimatu, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie ora...

Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi: - opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuk...

Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – tworzymy jak najlepsze warunki do pracy dla studentów,...

Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

        W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą kom...

Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z d...

Warszawa