Organizacje

Lasy Państwowe

Warszawa, Polska

ul. Grójecka 127, 02-124

tel.: 22 58 98 100
email: sekretariat@lasy.gov.pl
www: https://www.lasy.gov.pl/pl

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa.Dbają o różnorodność biologiczną lasów, chronią je przed wieloma zagrożeniami - klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu.


stopka strony