Organizacje

Lasy Państwowe

Warszawa, Polska

ul. Grójecka 127, 02-124

tel.: 22 58 98 100
email: sekretariat@lasy.gov.pl
www: https://www.lasy.gov.pl/pl

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa.

Dbają o różnorodność biologiczną lasów, chronią je przed wieloma zagrożeniami - klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu.

Jednym z podstawowych zadań jest udostępnianie lasów całemu społeczeństwu. Opieka państwa nad ogromną większością z nich zapewnia fundamentalną korzyść – swobodny dostęp wszystkich obywateli do lasów.

Lasy Państwowe zaangażowane są w działania edukacyjne i promocyjne, które pozwalają Polakom lepiej poznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. Wydają książki, periodyki, broszury, prowadzą stronę internetową www.lasy.gov.pl.


stopka strony