Granty -

Sportowa natura


Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura”. 

Cel

Aby wziąć udział w konkursie, klub sportowy musi zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu.

Formalności aplikacyjne

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku. Formularz dedykowany akcji jest dostępny na stronie internetowej www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy. Natomiast kryterium wyboru będzie zakres proponowanych działań promocyjnych. Najwyżej premiowane będą te o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.

Jeden podmiot uprawniony jest do złożenia wniosku o dofinansowanie jednego projektu!

Wnioski w konkursie można składać od 7 marca do 30 września 2023 roku. Wnioski będą rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora.

Ogłoszenie o konkursie i dokumenty do pobrania.

Dofinansowanie

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie Klubów Sportowych, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 10.000,00 zł.

#konkurs #sportowanatura #klubysportowe #aktywność #lasypaństwowe

stopka strony