Organizacje

Fundacja Praesterno

Warszawa, Polska

ul. Widok 22 lok. 30, 00-023

tel.: 601311454
email: biuro@praesterno.pl
www: https://www.praesterno.pl

Fundacja Praesterno istnieje od 1994 r. Od tego czasu pracuje z osobami ze środowisk defaworyzowanych, w szczególności z młodzieżą. Prowadzi działania w 8 ośrodkach regionalnych w Polsce oraz szkolenia międzynarodowe. Podstawowy zakres działań to: profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i nierówności praw kobiet i mężczyzn, propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury przeciwdziałanie przemocy, bezrobociu, dyskryminacji promowanie i wspomaganie edukacji i oświaty.

stopka strony