Organizacje

Fundacja Manufaktura Inicjatyw

Wrocław,

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406, 50-369

tel.: +48 71 347 95 19
email: biuro@manufakturainicjatyw.pl
www: https://www.manufakturainicjatyw.pl/

Fundacja prowadzi działania z zakresu: aktywizacji zawodowej, rozwoju zawodowego i osobistego oraz edukacji, aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju wolontariatu, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i pedagogicznej oraz wspiera osoby z niepełnosprawnościami.

Swoimi działaniami obejmuje powiaty: dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, świdnicki, wrocławski i miasto Wrocław

stopka strony