Organizacje

Fundacja "Manufaktura Inicjatyw"

Wrocław,

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406, 50-369

tel.: +48 71 347 95 19
email: biuro@manufakturainicjatyw.pl
www: www.manufakturainicjatyw.pl

Fundacja prowadzi działania z zakresu:

  • aktywizacji zawodowej, rozwoju zawodowego i osobistego oraz edukacji,
  • aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju wolontariatu,
  • pomocy psychologicznej, terapeutycznej i pedagogicznej,
  • wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Swoimi działaniami obejmuje powiaty: dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, świdnicki, wrocławski i miasto Wrocław

stopka strony