Organizacje

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział EURES

Wałbrzych, Polska

Ogrodowa 5 B, 58-306

tel.: 748866503
email: walbrzych.dwup@dwup.pl
www: http://www.dwup.pl

EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Sieć wspiera mobilne zatrudnienie w krajach UE oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Jej celem jest ułatwienie swobodnego przepływu pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Sieć Eures informuje o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich, pomaga osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudniać pracowników z innych krajów członkowskich.

stopka strony