Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu

Stowarzyszenie organizuje krótko-, średnio- długoterminowe formy wolontariatu dla młodzieży polskiej w kraju i zagr...

Warszawa

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych promującym zdrowie i profilaktykę. Angażuje młodzież we współpra...

Opole

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii jest organizacją pozarządową, oferuje profesjonalną pomoc&...

Łódź

Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza

Stowarzyszenie zrzesza grupę ludzi zainteresowanych aktywizowaniem społeczności i wspieraniem wydarzeń kulturalnych,...

Zagórz

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

    Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie ludziom niepełnosprawnym pełnego wykorzystania swoich ...

Warszawa

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Podstawowy cel działalności: Pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobr...

Warszawa

Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie lokalnych służb ratunkowych, działanie na rzecz zwierząt, propagowanie wiedzy ...

Bielsko-Biała

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani

Stowarzyszenie wydaje kwartalnik "Bardziej Kochani" - czasopismo podejmujące problematykę osób z zespołem Downa i ic...

Warszawa

Stowarzyszenie Romów

Stowarzyszenie działa na rzecz pełniejszego uczestnictwa Romów w życiu społecznym; dąży do uznania Romów jako mn...

Oświęcim

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM)

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży powstało w 2001 roku w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wraż...

Kraków

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Społeczno-Kulturowej R!SK

Celem działań stowarzyszenia jest stworzenie możliwości nieformalnej edukacji dla młodych ludzi, szczególnie tych,...

Szczecin

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy ...

Stalowa Wola

Stowarzyszenie SIETAR Polska

SIETAR Polska to organizacja pozarządowa powiązana z siecią organizacji SIETAR na całym świecie. Współpracuje z ...

Wrocław

Stowarzyszenie Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie jednoczy ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP, w celu podtrzymywania kultury, t...

Warszawa

Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce

Wioski Dziecięce SOS jest organizacją dobroczynną, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi...

Warszawa

Stowarzyszenie Stacja Szamocin

Stowarzyszenie łączy kulturę, edukację i działania społeczne poprzez spektakle dla dzieci i dorosłych, Ogólnopol...

Szamocin

Stowarzyszenie Studentów BEST

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą 96 uczelni te...

Warszawa

Stowarzyszenie Sztukater

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organiz...

Wrocław

Stowarzyszenie Tkalnia

Stowarzyszenie Tkalnia jest organizacją zajmującą się działaniami antydyskryminacyjnymi i obywatelskimi. Wspó...

Zgierz

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Stowarzyszenie prowadzi szkołę trenerską dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych i dla podnoszenia kw...

Warszawa

Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego Trampolina

Stowarzyszenie byłych uczestników Wolontariatu Europejskiego. TRAMPOLINA integruje środowisko wolontariuszy EVS, pro...

Warszawa

Stowarzyszenie Vege Polska

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel aktywną promocję zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społ...

Warszawa

Stowarzyszenie WEST

Organizacja pozarządowa, działająca na wielu polach – od edukacji młodzieży i dorosłych przez przedsięwzięcia ...

Warszawa

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Ideą Stowarzyszenia są spotkania różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań. Projekty...

Kraków

Stowarzyszenie Wolontariatu Międzynarodowego VIDES Polska

VIDES jest międzynarodowym stowarzyszeniem wolontariatu, który opiera się na salezjańskim systemie wychowawczym. ...

Łomianki

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec Aids BĄDŹ Z NAMI

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom z ...

Warszawa

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Działalność Stowarzyszenia obejmuje kwestie związane ze środowiskami obywatelskimi i wolnością mediów w krajach ...

Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART

Stowarzyszenie CZ-ART od realizuje projekty edukacji pozaformalnej, głównie w dziedzinie kultury i sportu, a także zr...

Częstochowa

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Stowarzyszenie ma na celu: - prowadzenie domów spokojnej starości, - pomoc społeczną, szczególnie osobom starszy...

Częstochowa

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi d...

Wrocław

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

    Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 r...

Warszawa

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW - Polska

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW działa od 1999. Od czerwca 2004 pełni funkcję Międzynarodowego Sekretariatu...

Gdańsk

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Stowarzyszenie dba o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sp...

Warszawa

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jest niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy j...

Warszawa

Stowarzyszenie Zmiana Tematu

Celem organizacji jest edukacja międzykulturowa, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tak...

Warszawa

Strefa Inspiracji i Rozwoju

Działania organizacji koncentrują się  na promowaniu proeuropejskich postaw i praworządności, w centrum jej uw...

Łęczyca

Studenckie Biuro Karier Profil

Studenckie Biuro Karier udziela pomocy młodym ludziom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwia znalezienie zatr...

Łódź

Studenckie Forum Business Centre Club

Organizacja działa na rzecz szerzenia idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi; posiada ośrodki regionalne, kt...

Warszawa

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Najważni...

Kielce

SZANSA Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do ludzi młodych, ic...

Głogów

T-Mobile

 T-Mobile Polska zaprasza na najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów nowych technologii. Zapakuj wiedzę do ...

Warszawa

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "FRAM"

Stowarzyszenie wspiera i propaguje inicjatywy artystyczne, działalności artystyczne, kulturalne i sportowe, prowadzone...

Tarnobrzeg

Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego w Krakowie

Celem Teatru profilaktycznego jest wychowywanie i nauka przez sztukę. Programy Teatru poruszają podstawowe problemy sp...

Kraków

Toruńska Agenda Kulturalna

Toruńska Agenda Kulturalna jest samorządową instytucją kultury, której głównym zadaniem jest kreowanie i rozwijan...

Toruń

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze

Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez osoby wywodzące się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najw...

Rzeszów

Towarzystwo Amicus

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Prowadzi punkty sieci Komisji Europejs...

Białystok

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją pożytku publicznego. Powstała jesienią 2002 roku. ...

Warszawa

Towarzystwo Edukacji Otwartej

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorski...

Wrocław

Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności. Misją Towarzystwa jest upowszechnia...

Gdańsk

Towarzystwo im. Edyty Stein

Najważniejsze cele Towarzystwa to: - propagowanie dziedzictwa Edyty Stein - porozumienie Judeo-chrześcijańskie - ...

Wrocław

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Głównym celem organizacji jest propagowanie idei spójności gospodarczej i społecznej Europy, upowszechnianie kultu...

Łódź

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" to grupa młodych twórców skupionych wokół różnych dziedzin sztuki - teatru,...

Warszawa

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

T. K. „Echo Pyzdr” działa od 1996 w obszarach edukacji, kultury, demokratyzacji i rozwoju lokalnego. Towarzystw...

Pyzdry

Towarzystwo Kultury Czynnej

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku we Wrocławiu. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na ...

Wrocław

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

TMZŚ zajmuje się wszelkimi zadaniami, które wzbogacają powiat świecki i stwarzają nowe możliwości rozwoju jego m...

Świecie

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Towarzystwo działa na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania środowiska naturalnego; realizuje projekty o zasięgu lok...

Oświęcim

Towarzystwo Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom pomaga dzieciom z domów dziecka; tworzy rodzinne domy dziecka; propaguje ideę rodzin zastępczych...

Warszawa

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Działające już od ponad stu lat Towarzystwo wspiera naukę oraz młodych naukowców. Prowadzi program stypendiów kon...

Warszawa

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA"

Cele i zadania Towarzystwo „Wyspa” realizuje obecnie w ramach niżej wymienionych projektów i programów 1. Progra...

Chorzów

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, n...

Izabelin

Towarzystwo Polsko-Izraelskie Nadzieja-Hatikvah

Celem towarzystwa jest propagowanie przyjaźni między narodami polskim i izraelskim oraz mniejszością żydowską. P...

Wrocław

Towarzystwo Polsko-Niemieckie

Towarzystwo powstało w 1990 roku, działa na rzecz przełamywania uprzedzeń, poznawania niemieckiej historii, kultury ...

Rzeszów

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie zostało powołane w roku 2004 w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju st...

Kraków

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży

    TPDiM zajmuje się organizowaniem pomocy w leczeniu, rehabilitacji oraz wykupywaniem Lekarstw dl...

Łódź

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Nieodpłatne działania Towarzystwa Pomocy Młodzieży są skierowane do młodzieży i młodych osób oraz ich rodzin ...

Warszawa

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

Towarzystwo pomaga młodym ludziom z problemami narkotykowymi; realizuje programy edukacyjne i informacyjne, prowadzi te...

Gdańsk

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD - Zarząd Główny

TPD organizuje zastępcze środowiska rodzinne dla dzieci osieroconych; udziela opieki i pomocy dzieciom rodzin biednych...

Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, koło miejskie Mirosławiec

Obszary działań: - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...

Mirosławiec

Towarzystwo Przyjaciół Tworek "Amici di Tworki"

Towarzystwo założone przez znaną malarkę i pisarkę Ewę Kuryluk prowadzi dwa programy dla swoich podopiecznych: prz...

Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus"

Towarzystwo działa od 2003 roku i jest stowarzyszeniem mieszkańców miasta i gminy Ziębice działającym na rzecz pro...

Ziębice

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest ochrona zagrożonych gatunki i siedlisk przyrodniczych. Od począt...

Warszawa

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

Cele statutowe Towarzystwa: - szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych; - prowadzenie i wspieranie pro...

Warszawa

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją ...

Marki

Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz

Misją Towarzystwa jest integracja ludzi, środowisk oraz instytucji. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym i innym reali...

Pruszcz

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego

Głównym celem towarzystwa jest rozwój powiatu kwidzyńskiego, walka z bezrobociem i aktywizacja zawodowa obywateli. O...

Kwidzyn

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planow...

Wrocław

Towarzystwo Samorządowe

    Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr ...

Konin

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Towarzystwo Słowaków w Polsce jest stowarzyszeniem słowackiej mniejszości narodowej w Polsce, żyjącej w więk...

Kraków

Towarzystwo Sportowe Iron Man

Towarzystwo Sportowe Iron Man to niewielkie stowarzyszenie, założone w 2002 roku przez młodych mieszkańców Gogolina...

Gogolin

Towarzystwo Sportowe Nida

Prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej w dyscyplinie olimpijskiej: podnoszenie ciężarów. ...

Nidzica

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi program stypendialny skierowany do uczniów pierwszych klas liceum og...

Józefów

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości to akredytowana organizacja szkoleniowa, agencja zatrudnienia i wolontariatu e...

Koszalin

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS powstało w 2007 r. i swój obszar działań ukierunkowuj...

Szczecin

Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuźnia"

Prowadzenie programów społecznych w zakresie przeciwdziałania szeroko rozumianej patologii społecznej (ubóstwo, u...

Warszawa

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Stowarzyszenie o nazwie “Towarzystwo Ziemi Głogowskiej” jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach nie...

Głogów

Transgraniczny Związek Euroregion Tatry

Euroregion "Tatry" jest transgranicznym stowarzyszeniem samorządów lokalnych polsko- słowackiego pogranicza. Zrod...

Nowy Targ

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Organizacja zajmuje się kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych na terenie powiatu tucholskiego. Wprowadza now...

Tuchola

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach powstała w 2002 r. i jest szkołą „samorządową” – założoną i w...

Polkowice

Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce

Misja W celu integracji i aktywizacji nauczycieli, wychowawców narodowości ukraińskiej oraz działania oświatowo ...

Biały Bór

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

Celem stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadz...

Ulan-Majorat

UNESCO Polska

Misją Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej ...

Warszawa

Unia Europejskich Federalistów - Polska

Unia Europejskich Federalistów powstała w Polsce w 1995 roku. Każdego roku realizuje około 50 programów edukacyjnyc...

Łódź

Unia Izerska

Unia Izerska to stowarzyszenie skupiające grono ludzi, zamieszkujących okolice Gór i Pogórza Izerskiego, na granicy ...

Mirsk

UNICEF

Głównym celem statutowym UNICEF-u jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzen...

Warszawa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce. Ma ugruntowaną pozycję w...

Lublin

Urząd Miasta Lublin - Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

Wydział projektów nieinwestycyjnych (biuro projektów Urzędu Miasta Lublin), zarządzający Konkursem Najlepsze proje...

Lublin

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ”Bajka”

Głównym działaniem Stowarzyszenia „Bajka” jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Or...

Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem Domu dla Dzieci im. Sybiraków oraz wspieraniem rodzin i dzieci z terenów wiej...

Małdyty