Organizacje

Fundacja Innowacja

Ełk, Polska

Wojska Polskiego 38/11, 19-300

tel.: 500 046 320
email: kontakt@innowacja.org
www: https://innowacja.org/

Głównymi obszarami zainteresowania Fundacji jest edukacja, rynek pracy, przedsiębiorczość, animacja społeczna. Cele organizacji to m.in.: rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejsc o szczególnym znaczeniu bądź nagromadzeniu problemów społecznych, budowanie kultury współpracy międzysektorowej oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sektora ekonomii społecznej.

stopka strony