Organizacje

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego

Warszawa, Polska

ul. Nowy Świat 33/13, 00-029

tel.: +48 731 34 31 31
www: https://www.frsk.pl

Cele FRSK to m.in:

1. Popularyzacja dorobku polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturalnego i społecznego.

2. Promowanie inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych i branż kreatywnych.

3. Wspieranie produkcji, promocji i dystrybucji dzieł i utworów artystycznych, literackich oraz audiowizualnych.

4. Promowanie publikacji, dokumentacji, opracowań na temat dorobku polskiej, europejskiej i światowej twórczości kulturalnej, artystycznej oraz branż kreatywnych.

5. Promowanie rozwoju nowoczesnych technologii w sferze kultury i sztuki oraz w branżach kreatywnych.

stopka strony