Organizacje

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II

Lublin, Polska

Aleje Racławickie 14, 20-400

tel.: 81 445 41 01
www: https://www.fundacjarozwoju.kul.pl/fundacja-rozwoju-kul,art_20744.html

Celami Fundacji jest materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie.

stopka strony