Organizacje

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i MŚP (EISMEA)

Bruksela, Belgia

Place Charles Rogier 16, 1210


www: https://eismea.ec.europa.eu/index_en

Agencja wykonawcza EISMEA zarządza unijnymi programami, które pomagają małym firmom zachować konkurencyjność, a także programami w dziedzinie badań naukowych, ochrony środowiska, energii i rybołówstwa. Celem agencji jest umocnienie pozycji Unii Europejskiej jako światowego lidera w dziedzinie badań naukowych i innowacji, wzmocnienie jej jednolitego rynku, otwarcie możliwości dla MŚP i utrzymanie wysokich standardów ochrony jej obywateli w kierunku bardziej konkurencyjnej, cyfrowej, ekologicznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu UE.

stopka strony