Organizacje

Fundacja ORLEN

Warszawa, Polska

Bielańska 12, 00-093

tel.: 227780853
email: fundacja@orlen.pl
www: https://fundacja.orlen.pl/pl

Fundacja ORLEN działa od 2001 r. Przekazujemy darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspieramy lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznajemy stypendia zdolnej młodzieży. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Przekazujemy jednostkom straży pożarnej darowizny na zakup sprzętu i wspieramy szpitale na terenie całej Polski. Od 2019 Fundacja prowadzi też w Grupie ORLEN program wolontariatu pracowniczego. Od początku swojego istnienia Fundacja otacza troską Rodzinne Domy Dziecka. Fundacja pomaga Rodzinnym Domom Dziecka kompleksowo: przekazuje darowizny na leczenie i rehabilitację, ale też ale też finansuje podstawowe potrzeby takie jak obiady w szkole czy wyprawki.

stopka strony