Bona Fide - program stypendialny


Stypendia dla polskich studentów kształcących się na zagranicznych uczelniach.

Cel

Studenci, którym zostanie przyznane stypendium zobowiązują się do  podjęcia pracy w Polsce, w sektorze  publicznym lub w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, do dwóch lat od ukończenia studiów. Wyjątek stanowi podjęcie po studiach pracy w sektorze publicznym lub instytucji międzynarodowej za granicą, wtedy okres ten może zostać wydłużony do 4 lat.

Kierunki objęte programem stypendialnym:
administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub kierunki pokrewne.

Dodatkowe wsparcie
Program Bona Fide to również możliwość praca nad interdyscyplinarnymi projektami, konsultacja pomysłów ze światowej rangi specjalistami i możliwość wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym.

Kto może ubiegać się o stypendium:
studenci studiów II lub III stopnia, kształcący się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska).

Rekrutacja
Proces rekrutacji jest dwuetapowy: pierwszy etap to analiza wniosku kandydata, drugi – rozmowa kwalifikacyjna. Wnioski składa się poprzez formularz online.

Dofinansowanie
Kwota stypendium może wynieść do 150 000 zł netto i można ją przeznaczyć wyłącznie na pokrycie czesnego i zależy od czasu, jaki kandydat może przeznaczyć na pracę w jednej ze spółek Skarbu Państwa lub administracji publicznej (najwyższa stawka to min. 12 miesięcy, najniższa – 50 000 zł – min. 6 miesięcy). Obowiązki podatkowe w związku z wypłaconym stypendium leżą po stronie organizatora.

Więcej informacji

#aktywność #stypendia #studenci #studia #bonafide