Organizacje

Krajowe Centrum Europass&Euroguidance

Warszawa, Polska

Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305

tel.: 797633011
email: europass@frse.org.pl
www: https://europa.eu/europass/en

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. Euroguidance jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodków informacyjnych i zasobów dedykowaną kwestii poradnictwa zawodowego. Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat międzynarodowej mobilności związanej z kształceniem, szkoleniami i aktywnością zawodową w Europie oraz konieczności planowania i zarządzania karierą zawodową przez całe życie.

stopka strony