Organizacje

Fundacja Bądź Aktywny

Piotrków Trybunalski, Polska

Kostromska 71/25, 97-300

tel.: +48 609 169 992
email: biuro@fundacjabadzaktywny.org
www: www.fundacjabadzaktywny.org

Cele Fundacji to:

  • pobudzanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych,
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci, młodzieży, dorosłych,seniorów,
  • promowanie idei uczenia się przez całe życie, włączając w to szkolnictwo zawodowe oraz  kształcenie nieformalne,
  • organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy ludziom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • integracja europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, w tym wolontariatu.
stopka strony