Organizacje

Fundacja Bądź Aktywny

Piotrków Trybunalski, Polska

Kostromska 71/25, 97-300

tel.: +48 609 169 992
email: biuro@fundacjabadzaktywny.org
www: http://fundacjabadzaktywny.org/

Cele Fundacji to pobudzanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, promowanie idei uczenia się przez całe życie, włączając w to szkolnictwo zawodowe oraz  kształcenie nieformalne, organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy ludziom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin. Fundacja prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspiera różnorodne formy aktywności społecznej, w tym wolontariat.

stopka strony