Organizacje

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Łódź, Polska

Sterlinga 27/29, 90-212

tel.: 426319558
email: fep@fep.lodz.pl
www: https://fep.lodz.pl/

Przez wiele lat głównym obszarem aktywności Fundacji była realizacja programów stypendialnych. Dziś są to programy rozwojowe dla młodych ludzi, których wspólnym celem jest kształtowanie przedsiębiorczych i prospołecznych postaw. Od kilkunastu lat realizujemy nieprzerwanie 2 ogólnopolskie programy: Stypendia Pomostowe i Projektor. W ramach pierwszego, obok wsparcia finansowego studentów, pochodzących ze wsi i małych miast, oferujemy wsparcie w rozwoju kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy i w życiu społecznym. Poprzez Program Projektor łączymy aktywnych studentów, nauczycieli aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z autorskimi zajęciami rozwojowymi dla dzieci.

stopka strony