Organizacje

Fundacja HEKET: Humans, Experience, Knowledge, Education, Training

Kraków, Polska

Świętokrzyska 12 / 320, 30-015

tel.: 607557230
email: info@heket-foundation.com
www: http://heket-foundation.com/

Fundacja HEKET jest organizacją pozarządową działającą w obszarze edukacji, rozwoju, badań, przedsiębiorczości i zagadnień związanych z rynkiem pracy. Cele fundacji to przede wszystkim działalność naukowa, techniczna i edukacyjna, w tym kształcenie studentów poprzez upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk społecznych, zarządzania i wiedzy prawnej. Fundacja promuje przedsiębiorczość, zatrudnienie, wiedzę o UE i jej wartościach. 

stopka strony