Organizacje

Fundacja Inthinknity

Gdynia, Polska

Stefana Batorego 23 m. 7, 81-365


email: martaloboda123@gmail.com
www: https://inthinknity.com

Głównymi obszarami działalności fundacji są działalność wspierająca dobrostan psychiczny, w tym poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, warsztaty socjoterapeutyczne, praca środowiskowa z wykorzystaniem sztuki (arteterapia) oraz świadczenie dziennych usług opiekuńczych - działalność na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich opiekunów.

stopka strony