Organizacje

Fundacja Inthinknity

Gdynia, Polska

Stefana Batorego 23 m. 7, 81-365


email: martaloboda123@gmail.com
www: https://inthinknity.com

Głównymi obszarami działalności fundacji są:

  • działalność wspierająca dobrostan psychiczny, w tym poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, warsztaty socjoterapeutyczne,
  • praca środowiskowa z wykorzystaniem sztuki (arteterapia),
  • świadczenie dziennych usług opiekuńczych - działalność na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich opiekunów.
stopka strony