Organizacje

Rafał Brzoska Foundation

Warszawa,

ul. Fryderyka Joliot-Curie 28/U2, 02-646


email: kontakt@rafalbrzoskafoundation.org
www: https://rafalbrzoskafoundation.org/

Fundacja Rafała Brzoski została powołana, aby wspierać młodych utalentowanych ludzi na drodze ich dalszego rozwoju. Swoją misję Fundacja będzie realizowała prowadząc programy edukacyjne i rozwojowe. Pierwszym z nich jest Fundusz Stypendialny.


stopka strony