Organizacje

Rafał Brzoska Foundation

Warszawa, Polska

ul. Heleny Kozłowskiej 1/43, 00-710


email: kontakt@rafalbrzoskafoundation.org
www: https://rafalbrzoskafoundation.org/

Fundacja Rafała Brzoski została powołana, aby wspierać młodych utalentowanych ludzi na drodze ich dalszego rozwoju. Swoją misję Fundacja będzie realizowała prowadząc programy edukacyjne i rozwojowe. Pierwszym z nich jest Fundusz Stypendialny.


stopka strony