Organizacje

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Leszno, Polska

Więzienna 3, 64-100

tel.: 888 496 548
email: kontakt@fundacja-cat.pl
www: http://www.fundacja-cat.pl

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej powstała 30.12.2008 roku. 

Działania organizacji koncentrują się wokół:

- wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, 

- wyrównywaniu szans edukacyjnych 

- upowszechnianiu kultur i znajomości języków obcych. 

Fundacja CAT dąży do ukształtowania się społeczeństwa angażującego się w sprawy swojej społeczności. Dba o promocję idei wolontariatu i aktywności społecznej. Pełni rolę Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu.

W ramach działalności organizujemy m.in :

warsztaty, szkolenia, konferencje, happeningi, wymiany młodzieży,  prowadzimy lekcje europejskie oraz informację europejską, wolontariat krajowy i zagraniczny, sieciujemy wolontariuszy i koordynatorów, podnosimy jakość usług woluntarystycznych w regionie, prowadzimy kafejkę językową.

W 2019 nasz Punkt Informacyjny otrzymał nagrodę w konkursie EDUINSPIRACJE organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja jest organizacją akredytowaną do realizacji projektów wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.