Patriotyzm Jutra

Fundator: Muzeum Historii Polski
Deadline: Czekamy na nowy termin

„Patriotyzm Jutra” to program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach,  kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

Cele programu
1. Promowanie  postaw  patriotycznych  i  kształtowanieświadomego  własnej  tożsamości  obywatela  poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
2. Budowanie  szacunku,  więzi  i  współodpowiedzialności  za  polskie  dziedzictwo  kulturowe,  wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
3. Upowszechnianie  polskich  tradycji  narodowych,  państwowych,  demokratycznych,  wolnościowych isolidarnościowych.
4. Ukazanie  historii  narodowej  jako  cennegoźródławartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
5. Upamiętnianiedziejów  ojczystych  i  przywracanie  pamięci  lokalnej  poprzez  odkrywanie  historii "małych ojczyzn" i jej zasobów źródłowych.
6. Przypominanie republikańskichi wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.

W poprzednich edycjach dofinansowano m.in. projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, kampanii społecznych, konkursów, nagrodzono także projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej oraz liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych ‒ wirtualnych wystaw i multimedialnych pakietów edukacyjnych.

Kto może wziąć udział w konkursie
- Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
- Samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domu kultury, muzea...)

Wnioski przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej.

Dofinansowanie
Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł, maksymalna - od 30 000 do 70 000 zł (maksymalna kwota zależy od wkładu własnego).

Budżet programu w 2019 r.: 4 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 8 marca 2019 r.

Więcej informacji

 

 

Fundator

Muzeum Historii Polskiemail: info@muzhp.plwww: http://www.muzhp.pl/ul. Senatorska 3500-099 Warszawatel.: 22 211 90 02fax: 22 211 90 33