Patriotyzm Jutra

Fundator: Muzeum Historii Polski
Deadline: Czekamy na nowy termin

„Patriotyzm Jutra” to program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach,  kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

Cele programu
– promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego;
– promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych;
– przypominanie wielokulturowych tradycji dawnej Polski;
– popularyzacja dziejów ojczystych;
– budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”;
– wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego;
– kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli.
– upamiętnianie rocznic istotnych wydarzeń z historii Polski, w szczególności 150. rocznicy powstania styczniowego i zapomnianych, a ważnych dla Polski postaci.

Dofinansowywane działania
1) Projekty z dziedziny historii i wiedzy o społeczeństwie o walorach dydaktycznych adresowane do wszelkich grup wiekowych, w tym: warsztaty, wystawy czasowe, konkursy tematyczne, przedstawienia teatralne, audycje radiowe i telewizyjne, filmy itp.;
2) Kampanie i akcje społeczne promujące wartości patriotyczne i obywatelskie poprzez popularyzację wiedzy historycznej;
3) Działalność wydawnicza tradycyjna i multimedialna, w tym tworzenie portali internetowych i programów komputerowych;
4) Programy badawcze i dokumentacyjne z zakresu historii, historii kultury;
5) Konferencje i seminaria naukowe;
6) Projekty ciekawych i niekonwencjonalnych sposobów uczenia historii;
7) Zbieranie i utrwalanie na rozmaitych nośnikach relacji świadków historii, dotyczących zarówno uczestników ważnych wydarzeń historycznych jak i historii życia codziennego oraz projekty związane z ochroną i udostępnieniem istniejących archiwaliów zgromadzonych w archiwach społecznych;

W poprzednich edycjach dofinansowano m.in. projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, kampanii społecznych, konkursów, nagrodzono także projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej oraz liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych ‒ wirtualnych wystaw i multimedialnych pakietów edukacyjnych.

Kto może wziąć udział w konkursie
- Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje...)
- Samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domu kultury, muzea...)

Wnioski przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej.

Dofinansowanie
Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł, maksymalna 70 000 zł (maksymalna kwota zależy od wkładu własnego).

Budżet programu w 2017 r.: 4 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 5 marca 2017 r.

Więcej informacji

 

 

Fundator

Muzeum Historii Polskiemail: info@muzhp.plwww: http://www.muzhp.pl/ul. Senatorska 3500-099 Warszawatel.: 22 211 90 02fax: 22 211 90 33