Patriotyzm Jutra


„Patriotyzm Jutra” to program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

Cel programu

  1. Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
  2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
  3. Upowszechnianie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
  4. Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
  5. Upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie  pamięci lokalnej  poprzez odkrywanie historii "małych ojczyzn" i jej zasobów źródłowych.
  6. Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.

W poprzednich edycjach dofinansowano m.in. projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, kampanii społecznych, konkursów, nagrodzono także projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej oraz liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych ‒ wirtualnych wystaw i multimedialnych pakietów edukacyjnych.

Kto może wziąć udział

  • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
  • Samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domu kultury, muzea...)

Dofinansowanie

Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł, maksymalna - od 30 000 do 70 000 zł (maksymalna kwota zależy od wkładu własnego).

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie fundatora