Organizacje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, Polska

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071

tel.: +48 22 42 10 100
email: esp@kultura.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/kultura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest urzędem administracji rządowej, który zajmuje się zadaniami związanymi z opieką nad różnymi dziedzinami kultury, dysponuje budżetem, opiekuje się zabytkami i dba o ochronę dziedzictwa narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się dysponowaniem budżetem ministra i Funduszem Europejskim, opiekuje się licznymi dziedzinami kultury (m.in. literatura, teatr, opera, balet, muzyka, sztuki plastyczne, edukacja kulturalna, wymiany kulturalne, muzealnictwo), zajmuje się zarówno materialnym, jak i niematerialnym dziedzictwem narodowym.

Do funkcji pełnionych przez MKiDN należy dbanie o upowszechnianie tradycji państwowej i narodowej, ochrona zabytków, miejsc pamięci narodowej, cmentarzy wojennych i pomników, a także podtrzymywanie kultury ludowej czy rękodzieła artystycznego, wspieranie wydawnictw, bibliotek i czytelni. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi też działania w obrębie polityki audiowizualnej i nadzoruje Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.


stopka strony