Organizacje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, Polska

Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071

tel.: +48 22 42 10 100
email: rzecznik@mkidn.gov.pl
www: http://www.mkidn.gov.pl

Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi:
- opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuka estradowa, sztuki plastyczne, literatura, muzealnictwo, kultura ludowa, edukacja kulturalna, amatorski ruch artystyczny, wymiana kulturalna z zagranicą
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie ich pod względem formalno-prawnym
- wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków
- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej
- opieka i nadzór nad szkolnictwem artystycznym
- prowadzenie zadań z zakresu polityki audiowizualnej