Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh

Anna Lindh Foundation
P.O. Box 732 El Mansheia
Alexandria 21111- Egypt
<br><b><a href="http://www.alfpolska.org/">Oddział w Polsce</a></b>
Międzynarodowe Centrum Kultury <br>Rynek Główny 25 <br>31-008 Kraków

telefon: (+20) 3 4820 342
fax: (+20) 3 4820 471
http://www.annalindhfoundation.org/
email: info@euromedalex.org

Zadaniem Fundacji jest wspierać najszerzej rozumianą wymianę kulturalną i intelektualną (w tym tworzyć własne projekty), z udziałem dziennikarzy i młodych ludzi reprezentujących oba brzegi Morza Śródziemnego, patronować wybranym wydarzeniom oraz promować osiągnięcia Procesu Barcelońskiego. Postulowane są także działania na rzecz mobilności artystów i ludzi kultury, promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i równości dostępu do kultury.

Polska sieć Fundacji im. A. Lindh to nieformalne grupa ponad 100 organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w Polsce. To organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytucje kulturalne, organizacje zajmujące edukacją, prawami człowieka i współpracą kulturalną.

Dostępne granty