Organizacje

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh

Alexandria, Egipt

Bibliotheca Alexandrina, 3rd Fl

tel.: (+20) 3 4820342
email: Nabil.Alsharif@bibalex.org
www: http://www.annalindhfoundation.org/

Zadaniem Fundacji jest wspierać najszerzej rozumianą wymianę kulturalną i intelektualną (w tym tworzyć własne projekty), z udziałem dziennikarzy i młodych ludzi reprezentujących oba brzegi Morza Śródziemnego, patronować wybranym wydarzeniom oraz promować osiągnięcia Procesu Barcelońskiego. Postulowane są także działania na rzecz mobilności artystów i ludzi kultury, promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i równości dostępu do kultury.

Polska sieć Fundacji im. A. Lindh to nieformalne grupa ponad 100 organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w Polsce. To organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytucje kulturalne, organizacje zajmujące edukacją, prawami człowieka i współpracą kulturalną.


stopka strony