Federacja Zielonych GAJA

ul. 5 Lipca 45
70-374 Szczecin

telefon: +48 91 489 42 33; 489 42 32
fax: + 48 91 489 42 32
http://www.gajanet.pl
email: fzbiuro@gajanet.pl

Federacja Zielonych GAJA to ekologiczna organizacja społeczna działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa. Zajmuje się przede wszystkim czynną ochroną i restytucją gatunków zagrożonych wyginięciem oraz zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego. Chętnie współpracuje z wolontariuszami.

The GAJA Federation of Greens
An organisation for environmental protection and social development. It protects endangered species and prevents further damage to the environment. It works with volunteers.