Organizacje

Federacja Zielonych GAJA

Szczecin, Polska

ul. 5 Lipca 45, 70-374

tel.: +48 91 489 42 33; 489 42 32
email: fzbiuro@gajanet.pl
www: http://www.gajanet.pl

Federacja Zielonych GAJA to ekologiczna organizacja społeczna działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa. Zajmuje się przede wszystkim czynną ochroną i restytucją gatunków zagrożonych wyginięciem oraz zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego. Chętnie współpracuje z wolontariuszami.