Fundacja Aeris Futuro

Al. Daszyńskiego 22/46
31-534 Kraków

telefon: 726 546 000; (12) 430 08 22
http://www.aerisfuturo.pl/
email: biuro@aerisfuturo.pl

Organizacja działa na rzecz środowiska naturalnego. Misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.